Elektas nya hållbarhetslänkade obligationer övertecknade

Elekta AB (publ) har framgångsrikt emitterat de första hållbarhetslänkade obligationerna i Sverige med ett rent socialt nyckeltal. Finansieringen om 1,5 miljarder kronor avser att bidra till att öka den globala tillgången till cancervård på eftersatta marknader.

STOCKHOLM, 3 december, 2021 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade idag att bolaget har emitterat hållbarhetslänkade obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 1,5 miljarder kronor under bolagets Medium Term Note Program (MTN-program). En av obligationerna, uppgående till 1 150 Mkr, har en löptid på 5 år med en årlig kupongränta om 3-månaders STIBOR plus 0,90 procent. Den andra obligationen, som uppgår till 350 Mkr, har en löptid på 7 år och har en årlig kupongränta på 1,925 procent. Obligationerna genererade stort intresse och orderboken övertecknades fler än två gånger.

Obligationen styrs av Elektas ramverk för hållbarhetslänkade obligationer, Sustainability-Linked Bond Framework, och Elekta är det första bolaget i Sverige att emittera den här typen av värdepapper baserat på ett rent socialt nyckeltal. Finansieringen avser att bidra till att stänga den globala klyftan inom strålterapi i linje med Elektas vision – en värld där alla har tillgång till den bästa cancervården. Nyckeltalet som mäter framgången är det ökade antalet linjär-acceleratorer på eftersatta marknader.

”Hållbarhet är en integrerad del av Elektas strategi, ACCESS 2025,” säger Johan Adebäck, Elektas ekonomi- och finansdirektör. ”Den hållbarhetslänkade obligationen belyser vårt engagemang för vår ESG agenda och kommer att visa de framsteg vi gör för att uppnå målet på ett tydligt och transparent sätt. Den ger också investerare en möjlighet att bidra till de strukturella ojämlikheterna i tillgång till cancervård över hela världen. Dagens framgångsrika obligationsemission är ett bevis på att finansmarknaden vill vara en del av vårt ambitiösa hållbarhetsarbete.”

Danske Bank och SEB har agerat Joint Lead Managers i transaktionen och Danske Bank agerade Sustainability Structuring Advisor. Information om Elektas utestående obligationer och MTN-programmet finns på elekta.com. Läs mer här.

# # #

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: 
cecilia.ketels@elekta.com

Bujar Bunjaku, Group Treasurer
Tel: +46 72 966 26 47, e-post: bujar.bunjaku@elekta.com

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera