Elektas valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

STOCKHOLM, 28 oktober 2021 – Enligt beslut vid Elektas (EKTA-B.ST) årsstämma den 25 augusti 2021 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022 genom att kontakta de röstmässigt största aktieägarna utöver den eller de aktieägare som ordföranden själv representerar. Denna procedur beskrivs utförligt i kallelsen till årsstämman 2021.

Valberedningen består av:

  • Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
  • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Filippa Gerstädt, utsedd av Nordea Fonder
  • Javiera Ragnartz, utsedd av SEB Fonder

Valberedningen kommer att inom sig utse en ordförande.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag för beslut av årsstämman 2022 gällande ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, extern revisor samt arvode till revisorn och förändring av procedur for utseende av valberedning, i den mån det anses erforderligt.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det med e-post till valberedningen@elekta.com eller med brev till:
Elekta AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 7593
103 93 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni 2022.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: 
cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp.
Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Taggar: