Elektas valberednings förslag till styrelse inför årsstämman 2018

 

STOCKHOLM, 12 juni 2018 – Valberedningen i Elekta (EKTA-B.ST) föreslår att årsstämman 2018 beslutar om omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Annika Espander Jansson, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson, samt nyval av Cecilia Wikström. Luciano Cattani har avböjt omval. 

Cecilia Wikström har bred erfarenhet och kunskap om internationella och i synnerhet europeiska närings- och samhällsfrågor. Hon är sedan 2009 ledamot i Europaparlamentet där hon bland annat är ordförande i Europaparlamentets utskottsordförandekonferens. Hon har tidigare abetat med chefsrekrytering och ledarskapsutveckling samt är präst i Svenska kyrkan sedan 22 år tillbaka. Cecilia Wikström är styrelseledamot vid Örebro Universitet, European Intellectual Property Office i Alicante och i partistyrelsen för Liberalerna. Cecilia Wikström är född 1965 och har en teologie kandidatexamen från Uppsala Universitet.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Elektas årsstämma 2018 som hålls i Stockholm den 30 augusti 2018.

Inför årsstämman 2018 består valberedningen av Laurent Leksell, styrelseordförande samt direkt och indirekt aktieinnehav; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Per Colleen, Fjärde AP-fonden; Magnus Henjeby, Nordea Investment funds och Tomas Flodén, AMF och AMF fonder. Ordförande i valberedningen är Laurent Leksell.  

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations
Tel: +46 70 410 7180, e-post:
Oskar.Bosson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post:
johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar