Förändring i Elektas valberedning inför årsstämman 2019

STOCKHOLM, 18 februari 2019 – Nordea Fonder har utsett Filippa Gerstädt till ledamot i Elektas (EKTA-B.ST) valberedning istället för Pontus Dackmo som avslutar sin anställning hos Nordea.

Efter denna förändring består valberedningen inför årsstämman 2019 av;

  •  Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
  •  Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  •  Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
  •  Filippa Gerstädt, utsedd av Nordea Fonder
  •  Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det med e-post till valberedningen@elekta.com eller med brev till:
Elekta AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 7593
103 93 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 maj 2019.

Årsstämman 2019 äger rum i Stockholm den 22 augusti.
(REGMAR) 

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations
Tel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@elekta.com

Gunilla Öhman, Director Investor Relations (Interim)
Tel: +46 70 7638125, e-post: gunilla.oehman@elekta.com

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Taggar:

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar