Första cancerpatienterna har behandlats med banbrytande teknik från Elekta

 

St. James’s University Hospital (Leeds, Storbritannien) först ut med att använda flerbladskollimatorn Agility

Leeds, England, 19 april – Patienter vid St. James’s University Hospital är de första i världen som behandlas med den senaste flerbladskollimatorn från Elekta som innebär ett stort kliv framåt för modern cancervård. Agility™* från Elekta har dubbelt så många blad som en vanlig flerbladskollimator, vilket gör att den kan forma stråldoser exakt efter tumörens unika form. Samtidigt minskar risken för att exponera frisk intilliggande vävnad.

En flerbladskollimator består av flera individuella blad av volfram och används för att forma strålarna som ges från olika vinklar runt patienten.

– För oss innebär det här en betydande förbättring i sättet att ge strålbehandling. Agility är både snabb och kan forma strålarna mer exakt efter den form som patientens tumör har. Agility möjliggör kortare behandlingstider vilket medför en bättre upplevelse för patienterna samt ökad tillgänglighet till tekniken for fler av våra patienter, säger Vivian Cosgrove, Ph.D. och chef för strålterapiavdelningen vid St. James’s.

Agility är resultatet av ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete där Elekta strävar efter att utveckla cancervården. Agility har dubbelt så hög bladhastighet som andra vanligt förekommande flerbladskollimatorer inom strålterapiområdet. Den unika lösningen innebär större kapacitet att forma strålarna med mycket god precision och ger dessutom kortare behandlingstider, vilket är positivt för patienten samtidigt som klinikerna kan behandla patienterna effektivare. Tack vare ny och innovativ design har Agility ett utomordentligt lågt läckage mellan och genom bladen, vilket ger minskad exponering för oönskad dos.

Agility blev nyligen CE-märkt. Därmed gavs klartecken för kliniker runt om i Europa och andra regioner att använda tekniken för behandling av cancerpatienter.

– Flexibiliteten i kombination med de potentiella kliniska fördelarna har gjort att Agility har fått ett positivt bemötande och vi ser en god efterfrågan från marknaden. Vi ser fram emot att ännu fler cancerpatienter får tillgång till den här banbrytande tekniken, säger Olof Sandén, Executive Vice President, Elekta, Region AFLAME.

Läs mer på www.elekta.com/agility.

*Agility säljs eller distribueras inte på alla marknader. Kontakta den lokala representanten för Elekta för ytterligare information.

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Lee Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB
Tel: +46 (0) 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2012 kl. 07.30.

 
Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar