Installation av Elektas sjätte MR-adaptiva högfälts-linjäraccelerator påbörjad hos The Christie

Forskningen ska fokusera på MR-anpassad strålbehandling för patienter med lungcancer

MANCHESTER, England, 12 oktober 2016 – Elekta (EKTA-B.ST) och Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), bolagets samarbetspartner inom MRI-teknologi, samt The Christie NHS Foundation Trust har påbörjat installationen av ett system med en icke-klinisk MR-adaptiv högfälts-linjäraccelerator (MR-linac) på The Christie.

Genom nyutvecklad mjukvara integrerar Elektas MR-linac ett ultramodernt strålbehandlingssystem och en högfälts-MRI för första gången. Detta ger läkare möjlighet att ta diagnostiska bilder med hög kvalitet som avbildar tumörer och omkringliggande vävnad under tiden för strålbehandlingen. MR-linac är designad för att förbättra precisionen vid strålning av tumörer och för att samtidigt minska exponering av frisk vävnad. Vilket skulle kunna gör det möjligt för läkarna att lokalisera en tumör med hög precision även om tumören ändrar form, plats, storlek eller sammansättning mellan behandlingstillfällena.  

The Christie är den sjätte anläggningen i världen att installera MR-linac. Systemet är sedan tidigare under funktionell utvärdering vid Netherlands Cancer Institute; University Medical Center Utrecht, Netherlands; University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston Texas, samt Institute of Cancer Research, som arbetar tillsammans med sin kliniska partner Royal Marsden NHS Foundation Trust i London. Installationen av MR-linac vid Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center at Froedtert Hospital initierades i september 2016.

The Christie hade en avgörande roll i att utveckla och främja den innovativa användningen av CBCT (Cone Beam Computed Tomography) för att förbättra strålbehandlingen. The Christie har även betydande erfarenhet och ett stort expertkunnande som kommer att vara till hjälp för att realisera potentialen för MR-linac och, i framtiden, att möjliggöra adaptiv strålterapi. The Christie anslöt sig till Elektas forskningskonsortium för MR-linac under 2014. Konsortiet är ett globalt samarbete mellan institutioner med fokus på att samla ledarna inom strålonkologi, magnetisk resonanstomografi (MR-imaging) och fysik. Målsättning för konsortiet är att visa att teknologin med MR-linac kan leda till förbättrade resultat för patienterna, för befintliga indikationer inom strålbehandling samt att utöka strålterapi till ytterligare indikationer.

– The Christie har en historia av innovation inom användningen av avancerade bildtagningstekniker för att förbättra strålterapin. Vårt team har ett antal ledare med visioner inom medicinsk fysik, MR-imaging, strålterapi och klinisk onkologi. Vi tycker verkligen att det är spännande att vara en del av det här globala arbetet och få visa på potentialen för MR-linac här på The Christie samt förbättra resultaten för patienterna, säger dr Ananya Choudhury, Consultant & Honorary Reader, Clinical Oncology på The Christie.

I egenskap av medlemmar i Elektas globala forskningskonsortium kommer The Christie att ta ansvar för arbetet med och forskningen inom lungcancer.

Målsättningen är att MR-adaptiv strålbehandling ska ge möjlighet till en individanpassad och intensifierad behandling av patienter med lungcancer, vilket leder till en bättre kontroll och överlevnadsgrad utan en ökning av toxiciteten. För närvarande används inte MRI rutinmässigt för behandlingsplanering inom strålbehandling av lungcancer. Därför ligger fokus inom pågående forskning på MR-sekvenser som kan användas för behandlingsplanering inom strålbehandling, samt utvärderingen av planer för strålbehandling när det finns en magnet. Konsortiet utvecklar kliniska studier inom ett antal patientgrupper som för närvarande har uppnått dåliga resultat efter strålterapibehandling. Även om The Christie kommer att leda forskningen om lungcancer inom Elektas konsortium, förutser vi att MR-linac kommer att användas för att behandla patienter med en rad olika cancertyper, tillägger professor Corinne Faivre-Finn, Honorary Consultant Clinical Oncologist & Professor of Thoracic Radiation Oncology.

Elekta och bolagets globala samarbetspartner övervann betydande tekniska hinder för att visa på möjligheter med teknologin för MR-linac. Tidigare ansåg experter på området att det var närmast omöjligt att kombinera MRI och linjäracceleratorer då de kraftfulla magneterna som används vid MRI skulle kunna störa strålarna som används vid behandlingen.

– Vi är mycket nöjda med att initiera installationen av vår sjätte MR-linac, och vi är på god väg att slutföra installationen vid alla sju anläggningar inom konsortiet. Strålbehandling är en viktig komponent inom behandling av lungcancer, och vår uppfattning är att MR-linac kommer att möjliggöra en effektivare strålning av lungtumörer samtidigt som man inte skadar frisk lungvävnad och intilliggande organ. Vårt globala konsortium har en exceptionell ställning för att generera de data och protokoll som kommer att stödja oss i användningen av MR-linac inom lungcancer och andra typer av cancer, säger Kevin Brown, Elektas Global Vice President Scientific Research.

– Som en ledare inom digital MRI-teknologi och bildstyrda behandlingslösningar, har vi arbetat intensivt med Elekta och samarbetspartners inom konsortiet som The Christie för att uppfylla ett antal ambitiösa milstolpar. Med utmärkta framsteg vid installationer av MR-linac och validering av tekniken, samt en global ökning av användningen av MRI för behandlingsplanering vid strålbehandling, får vi stort momentum vid vår resa för att göra en positiv skillnad i cancervården, säger Rob Cascella, VD Diagnosis & Treatment Businesses på Philips.

Elektas MR-linac är ett pågående arbete, och finns inte tillgänglig för försäljning eller distribution.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Steve Klink, Philips Group Communications
Tel: +31 610 888 824, e-post: steve.klink@philips.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

 Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl. 07:30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter. Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 600 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.


Om Royal Philips 
 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 16,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 69 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Om The Christie
The Christie NHS Foundation Trust öppnade sina dörrar 1901 och sjukhusets cancercenter tillhör de ledande i Europa, och är även det enskilt största. Sjukhuset har en av världens största strålbehandlingsavdelningar, samt dessutom center i Oldham och Salford. Här återfinns även Storbritanniens största utbud av brachyterapi. På The Christie finns Storbritanniens största avdelning för cellgiftsbehandling, men cellgiftsbehandling utförs även på tio andra platser samt via en mobil enhet och på plats i patienternas hem. The Christie rankas som världens nionde mest tekniskt avancerade cancercenter, och som nummer ett utanför Nordamerika. The Christies forskningsavdelning – National Institute for Health Research (NIHR) – erbjuder en omfattande, högkvalitativ och specialinriktad miljö för klinisk forskning, där sjukhusets patienter kan delta i komplexa kliniska prövningar på ett tidigt stadium. Cirka 600 kliniska prövningar kan pågå samtidigt. The Christie är även en av sju samarbetspartner i Manchester Academic Health Science Centre, ett av bara sex forskningscenter med inriktning på hälsa i landet. Bland nyheterna som utvecklats där återfinns Storbritanniens första högenergi protonterapibehandling för patienter inom den allmänna hälso- och sjukvården, med behandlingsstart satt till 2018.  The Christie valdes för att administrera denna specialbehandling, tillsammans med University College London Hospitals NHS Foundation Trust. För närvarande måste patienterna åka till USA eller Schweiz för denna behandling. The Christies egen utbildning, School of Oncology, tillhandahåller universitetsutbildning på grundnivå, samt medicinsk vidareutbildning åt yrkesverksamma inom vården, den första i sitt slag i Storbritannien. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar