Installationen av världens första högfälts-MRI-styrda strålbehandlingssystem påbörjad vid University Medical Center i Nederländerna

Första generationens system prövas vid University Medical Center i Utrecht förväntas att kunna bli ett genombrott inom bildåtergivning av tumörer under pågående strålbehandling.

UTRECHT, Nederländerna, 5 april – Elekta (NSE:EKTAb), Royal Philips (NYSE:PHG, AEX:PHIA) och University Medical Center, Utrecht i Nederländerna, installerar de första komponenterna i det som kommer att bli världens första högfälts-MRI-styrda strålbehandlingssystem. Det är en betydelsefull milstolpe i utvecklingen av ett kliniskt system som i realtid under strålbehandlingen kan leverera mycket detaljerade magnetresonansbilder av tumörer och omgivande mjukvävnader. Det samlade forskningskonsortiet som leds av Elekta och stöds av Philips har som mål att utveckla en högfälts-MRI-styrd linjäraccelerator.

Kombinationen av Philips avancerade MRI-system på 1,5 Tesla och Elektas avancerade strålterapisystem möjliggör bildtagning i realtid under strålbehandlingen. Det kan skapa förutsättningar för läkarna att skräddarsy och kontinuerligt anpassa strålningen under pågående behandling – något som skulle öka precisionen och potentiellt minska bieffekterna samtidigt som den avgivna stråldosen kan ökas.

Den första komponenten – den ringformade banan som linjäracceleratorns delar monteras på – har med lyftkran sänkts ner genom taket i ett av University Medical Centers behandlingsrum. Under de kommande månaderna ska ytterligare komponenter integreras och systemet ska genomgå ett icke kliniskt testprogram, där MRI-sekvenserna bedöms och olika metoder för att avge strålning testas och utvärderas. Dessutom fastställs kvalitetssäkringsmetoder och arbetsflöden.

– Sedan forskningskonsortiet bildades 2012 har medlemmarna prövat möjligheterna med högfälts-MRI-styrd strålbehandling. Installationen av den första generationens system är ett betydande steg för att tekniken ska kunna komma patienterna till del. Vi är otroligt stolta över den viktiga och kritiska roll som University Medical Center under mer än tio års tid har spelat i samarbetet med Elekta och Philips, säger Bas Raaymakers, PhD, Associate Professor, Department of Radiotherapy vid University Medical Center i Utrecht.

– Som en av grundarna av konsortiet har University Medical Center bidragit till att omvandla konceptet med MRI-styrd strålbehandling till ett fungerande system. De har investerat mycket i form av både hårt arbete och resurser för att detta ska bli verklighet. Vi är mycket entusiastiska över möjligheten att driva MRI-styrd strålbehandling till nästa steg, säger Tomas Puusepp, vd och koncernchef för Elekta.

– I kampen mot cancer kommer det att vara avgörande att behandlingarna är ytterst målinriktade och precisa. Därför intensifierar vi tillsammans med våra samarbetspartners våra ansträngningar för att skapa nya lösningar inom interventionell onkologi. Installationen av den första generationen MRI-styrd strålbehandling i Utrecht är en viktig milstolpe i utvecklingen av en innovation som tagits fram för att göra verklig skillnad i cancervården, säger Gene Saragnese, vd för Imaging Systems på Philips Healthcare

Förutom University Medical Center i Utrecht ingår University of Texas MD Anderson Cancer Center och Froedtert & Medical College of Wisconsin Cancer Center i USA, Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek Hospital samt Sunnybrook Health Sciences Centre i Kanada i konsortiet.

# # #

För mer information, kontakta:
Gert van Santen, VP, Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Steve Klink, Philips Group Communications
Tel: +31 610 888 824, e-post: steve.klink@philips.com

Paul Geurts, koordinator Media Relations, UMC Utrecht
Tel: +31 887 555 000, e-post: t.b.p.geurts@umcutrecht.nl

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april, 2014 kl. 07:30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen STO:EKTAB. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om Philips
Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 115 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press

Om University Medical Center Utrecht
University Medical Center Utrecht (UMC Utrecht) hör till de största statliga hälsovårdsinstitutionerna i Nederländerna. UMC Utrecht har ambitionen att vara ledande inom medicinsk forskning och utbildning, samt att bli en ledande internationell leverantör av hälso- och sjukvård. UMC Utrecht har 11 000 medarbetare som arbetar med att förebygga sjukdomar, förbättra hälso- och sjukvården, utveckla nya behandlingar och förbättra befintliga behandlingar med utgångspunkt från patientsäkerhet och kvalitet. För mer information, besök: www.umcutrecht.nl.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar