Samsung Medical Center köper Asiens första Leksell Gamma Knife Icon

Report this content

Elektas nya system för stereotaktisk strålkirurgi gör det möjligt för sjukhus i Sydkorea att behandla fler sjukdomar i hjärnan med ultrahög precision

SEOUL, 10 juni 2015 – Elekta har undertecknat ett avtal med ett av Sydkoreas ledande sjukhus, Samsung Medical Center (SMC) i Seoul, om att leverera Leksell Gamma Knife® Icon™. Detta blir det första systemet i Asien.

För att bidra till att förbättra folkhälsan i Sydkorea genom att erbjuda bästa möjliga medicinska behandling har SMC valt Icon, marknadens mest precisa utrustning för kraniell strålkirurgi. Några av de viktigaste funktionerna hos Icon är:

  • Möjlighet att utföra behandlingar utan ram för att fixera patientens huvud, med bibehållen precision.
  • Ett integrerat bildtagningssystem baserat på stereotaktisk Cone Beam CT
  • Onlinebaserad adaptiv doskontroll (Adaptive DoseControl™), ett koncept för kontinuerlig kvalitetskontroll som hanterar både patientrörelser samt säkerställer att stråldosen levereras med högsta noggrannhet.

Denna kombination möjliggör ökad klinisk och operativ flexibilitet. Fler typer av indikationer kan behandlas med den mycket höga precision och effektivitet som alltid kännetecknat Leksell Gamma Knife®.

– Med Leksell Gamma Knife Icon kan jag öka behandlingseffektiviteten och samtidigt minimera toxicitet till frisk vävnad. Icon innebär nya möjligheter för patienterna. Nu kan vi operera tumörer som vi tidigare inte kunde operera, säger professor Jung-Il Lee, på SMCs neurokirurgiska avdelning.

Professor Jung-Il Lee har sedan 2002 behandlat mer än 7 000 patienter med Leksell Gamma Knife. Icon kommer nu att bana väg för nya möjligheter, som öppnar sig med systemet.

Samsung Medical Center är ett av Asiens mest aktiva center, utanför Kina, när det gäller strålkirurgi med Leksell Gamma Knife. SMC är även ett aktivt center för forskning och publicerar frekvent artiklar inom ämnet strålkirurgi. Vi är mycket glada över att professor Jung-Il Lee och SMC är först i regionen med att välja Leksell Gamma Knife Icon för att förbättra deras effektivitet, säger Per Nylund, Elektas Business Marketing Director Neuroscience i Asien.

Leksell Gamma Knife Icon är CE-märkt. Produkten är inte godkänd för försäljning på alla marknader och får inte säljas eller distribueras i USA. Icon introducerades för första gången i Asien i samband med den tolfte internationella kongressen för det stereotaktiska strålkirurgisällskapet som arrangerades 7-11 juni 2015 i Yokohama i Japan.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2015 kl. 15.00 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Prenumerera