Snabbare och tillförlitligare cancerbehandling i Japan efter godkännandet av Agility – Elektas innovation för strålformning vid strålbehandling

Elektas revolutionerande flerbladskollimator fortsätter att spridas runt om i världen genom den japanska myndighetens godkännande av Agility

Tokyo, 31 juli – Elektas flerbladskollimator Agility™* har redan godkänts i USA och Europa, och nu ansluter sig Japan till andra användare runt om i världen sedan myndigheten Pharmaceutical and Medical Devices Agency, PMDA, har godkänt produkten. Godkännandet banar väg för den första kliniska användningen av Agility vid japanska kliniker. Agility består av 160 volframblad med hög upplösning och har en snabbare bladhastighet, vilket ger en helt ny precision och snabbare strålbehandling för cancerpatienter.

En flerbladskollimator består av flera individuella blad av volfram och används för att forma strålarna som ges från olika vinklar runt patienten. Agility har dubbelt så många blad som en vanlig flerbladskollimator, vilket gör att den kan forma stråldoser exakt efter tumörens unika form. Samtidigt minskar risken för att exponera frisk intilliggande vävnad.

Agility har dessutom dubbelt så hög bladhastighet som andra vanligt förekommande flerbladskollimatorer inom strålterapiområdet. Det gör att läkarna kan utnyttja de mest avancerade formerna av cancerbehandling såsom stereotaktisk strålkirurgi (SRS), stereotaktisk strålterapi (SRT) och Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT). Forskning visar att Agility, med den nya utformningen som ger mindre läckage, kan minska patientens exponering för icke-terapeutisk strålning jämfört med andra konventionella flerbladskollimatorer.(1)

– Efter flera års nära samarbete med kliniska samarbetspartners världen över är vi oerhört stolta över att kunna lansera Agility i Japan. Med Agility går inte bara behandlingen fortare, utan patienterna får också en lösning som ännu bättre kan rikta in sig på målet, vilket väntas förbättra behandlingen och minska risken för komplikationer. De här viktiga fördelarna för patienterna har rönt stort intresse inom det japanska strålterapiområdet, säger Tim Rooney, verkställande direktör för Elekta KK.

Kort tid efter att Elektas Agility blev CE-märkt och fick börja säljas i Europa började läkare rapportera om betydande fördelar vid strålformning och behandlingshastighet. De kortare behandlingstiderna underlättar för patienterna och innebär att vårdgivarna kan behandla fler patienter per dag.

Agility erbjuder följande:

  • 160 volframblad som endast är 5 mm tunna och en bladhastighet på upp till 6,5 cm per sekund.
  • Specialanpassade programvaran Integrity™ R3.0, som är sjunde generationen av Elektas digitala kontrollsystem och som med hög precision samordnar bladens rörelser med variabla doshastigheter och andra behandlingsparametrar.
  • Integrerad dynamisk bladstyrning som effektiviserar leveransen och gör att det inte behövs några ”delade fält”, vilket annars är vanligt med andra flerbladskollimatorsystem.
  • Stort strålfält så att läkarna kan forma strålning på ytor upp till 40 x 40 cm.

*Agility säljs inte på alla marknader. Kontakta den lokala representanten för Elekta för ytterligare information.

(1)Cosgrove, VP, Thompson, C, Chrisophides, D et al. (2009) Physical characterization of a new concept design of an Elekta Radiation Head with integrated 160-leaf multi-leaf collimator. Prestenterades vid ASTRO 2009.

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2012 kl. 07.30.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar