Steven Wort utsedd till Elektas Chief Operating Officer

STOCKHOLM, 14 juli 2017 – Elekta (EKTA-B.ST) har utsett Steven (Steve) Wort till Chief Operating Officer (COO) samt medlem av koncernledningen från och med den 1 september 2017. Han efterträder Johan Sedihn, som lämnar Elekta på egen begäran.

Steve Wort är Elekta-veteran och har under större delen av sin anställning arbetat inom Operations, för närvarande som koncernens VP Manufacturing & Logistics. Steve Wort har en bred karriär på Elekta bakom sig. Han började som ingenjör på fabriken i Crawley och har gradvis antagit chefs- och ledarroller. Han är en av drivkrafterna bakom Elektas nyligen implementerade process för en orderbaserad produktion, samt de framgångsrika kostnadsbesparingsinitiativen i Elektas leveranskedja under förändringsprogrammet som bolaget nyligen har genomgått. 

– Jag hälsar Steve varmt välkommen till Elektas koncernledning. Han har de perfekta erfarenheterna för rollen som COO, där han kan fortsätta att leverera resultat inom processoptimering, snabbhet och smidighet i leveranskedjan. Den väntande starten för produktion och leverans av Unity, Elektas toppmoderna MR-linac-system, kommer att vara i mycket goda händer, säger Richard Hausmann. 

– Vi är tacksamma för Johan Sedihns insatser och beklagar att han lämnar Elekta. Jag önskar honom all lycka med sitt nästa uppdrag, tillägger Richard Hausmann. 

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid


Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.elekta.com. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar