Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 ElektroVakuums affärsområde är design, produktion och marknadsföring av ljus- och neonskyltar på den Europeiska marknaden. Koncernens omsättning uppgick till 103,9 mnok ( 91,3 mnok). En ökning med 13,8%. Resultat före finansiella poster uppgick till 7,3 mnok. Omsättningen för ElektroVakuum Svenska AB uppgick till 33,9 msek ( 29,0 msek). En ökning med 16,8%. ElektroVakuum Svenska AB har haft en organisk tillväxt från 6,1 msek år 1995 till 33,9 msek 1999. Denna utveckling ligger helt i linje med ägarnas och styrelsens föväntningar. De strategiska beslut, som tagits kommer att visa på en gynnsam tillväxt både inom befintliga och nya kundsegment. Organisation och verksamhet. Antal medarbetare i Sverige och Norge uppgick per 1999-12-31 till 107 personer, varav 84 arbetar vid produktionsanläggningen i Halden i Norge. Det svenska dotterbolaget ElektroVakuum Svenska AB har 9 medarbetare. Dessa arbetar samtliga med projektledning vid större eller mindre omprofileringsuppdrag och vid nyetableringar av företag. Kundstrukturen omfattar företag inom bilindustrin, oljebolag, affärskedjor inom detaljhandel, grossister, bank, försäkring och offentlig förvaltning. Viktiga händelser under 1999. Uppdrag att producera skyltar och skylta om samtliga AB Svenska Pressbyråns försäljningsställen under 1999-2000. Avtalspartner och utvald leverantör av Saab Automobile AB:s utvändiga skyltprogram till det europeiska nätverket av Saab-återförsäljare under 2000-2001. Vald som leverantör av skyltprogram till bensinkedjan Conoco Jet AB:s bensinstationer i Sverige och Norge 2000-2001. Omförhandling med Scania AB av avtalet som omfattar skyltleveranser till Scanias internationella återförsäljarnätverk för lastbilar, bussar och dieselmotorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01440/bit0002.pdf

Dokument & länkar