Din garderob kan kosta uppemot 800 000 kr

Report this content

Förvaringen av våra kläder och saker tar allt större utrymme av våra hem och idag går 10 procent av boytan åt förvaring. Det motsvarar ett värde på uppemot 800 000 kr för en snittbostad i centrala Stockholm. Det visar en rapport från Elfa.
– Behovet av förvaring ökar i takt med att nya ting ska hitta en plats i hemmet samtidigt som vi önskar större yta för såväl hemarbete som sociala ytor i coronapandemins spår, säger förvaringsexperten Christine Dalman.

Enligt Elfas Förvaringsrapport har ett genomsnittligt hushåll förvaringsytor på runt 10 procent av bostadsytan. Av en genomsnittlig bostadsyta på 95 kvm är 9 kvm idag förvaring. Då är källare och vindsförråd inte medräknade. Det motsvarar ett värde på 385 000 kr för en snittbostad i Sverige, utifrån dagens bostadspriser från Mäklarstatistisk.Rapporten visar vidare att 2 av 5 har behövt utöka förvaringsutrymmet eller se till att förbättra och effektivisera sin förvaringslösning på befintligt utrymme. Det är förvaringsbehoven för kläder, hemelektronik och köksredskap som ökat mest de senaste två åren. Av dem som har ett ökat behov av förvaring uppger runt hälften (48%) att de köpt fler saker än vad de gjort sig av med. Näst vanligaste svaret är att man fått/ärvt fler saker (21%).

– Behovet av att förvara smart ökar i jakten på att utnyttja varje kvadratmeter rätt. I spåren av pandemin ser vi ett nytt behov. Vi behöver större yta i bostaden för såväl hemarbete som sociala ytor då allt mer tid tillbringas i hemmet, vilket blir en utmaning när vi dessutom skaffar mer saker än vi gör oss av med. Då krävs nya sätt att tänka kring konsumtion och planering av våra hem, säger förvaringsexperten Christine Dalman.  

Stockholmare som bor i lägenhet använder i genomsnitt cirka 8 kvadratmeter av boendeytan till förvaring, vilket motsvarar ett bostadsvärde på runt 785 000 kronor*. Hur stor del av bostaden som är förvaring varierar med olika faktorer, som geografiskt läge, ålder och om det finns barn i ett hushåll. Barnfamiljer, både med yngre och äldre barn, har mest förvaringsytor, 9-10 kvadratmeter. Unga vuxna utan barn har något mindre, 7-8 kvadratmeter.  

– Förvaring handlar inte bara om inredning och att hålla koll på sina saker utan även om pengar när dyra kvadratmeter går till ineffektiv förvaring. Så när förvaringsbehovet ökar är det viktigt att se till att den yta man har till förfogande för förvaring utnyttjas maximalt. På så vis får vi mer plats för annat som känns viktigt i livet, fortsätter Christine Dalman.  
 

 *Prisstatistik på bostadsrätter november 2020 från Svensk Mäklarstatistik. Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Elfa under perioden 20-23 mars 2020. Sammanlagt har 1011 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor i Sverige som är 18 år eller äldre. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Christine Dalman
Förvaringsexpert

Tel: +46 40 608 07 04
Mobil: +46 73 088 46 04
Email: christine.dalman@elfa.com