Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare

Report this content

Göteborg den 22 oktober 2021 -  Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att man har utsett professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare till bolaget.

Dr Gunilla Enblad är överläkare i onkologi sedan 2000 och var avdelningschef vid Onkologiska kliniken vid Uppsala universitetssjukhuset mellan 2004 och 2012. Enblad är även professor i onkologi vid Uppsala universitet sedan 2013 och författare till 175 vetenskapliga publikationer med totalt mer än 3 000 citat.

  • Vi är stolta över att knyta Gunilla Edblad till oss som vetenskaplig rådgivare och som prövningsledare i den kliniska fas I/II-studie inom blodcancer som vi planerar att starta under nästa år. Gunillas erfarenheter inom området kommer att vara mycket värdefulla, i allt från studieupplägg till rådgivning, säger Jamal El-Mosleh, VD i Elicera.

Gunilla Edblad är medlem i den svenska Hodgkins lymfomgruppen sedan många år och fungerade som deras ordförande mellan 2004 och 2013. Enblads nuvarande forskning är inriktad på CAR T-cellterapier och 2014 behandlade hon den första patienten i Europa med CAR T-celler. Hon har varit prövningsledare för en avslutad fas I/IIa-studie med CD19-riktade CAR T-celler vid behandling av resistenta eller återkommande B-cellmaligniteter (lymfom och leukemier) och en avslutad fas II-studie.

Under andra halvan av 2022 avser Elicera starta en klinisk fas I/II-studie med läkemedelskandidaten ELC-301 för behandling av B-cellslymfom i vilken Gunilla Enblad kommer agera prövningsledare.

Om ELC-301
ELC-301 en CD20-riktad CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom. ELC-301 har förstärkts med bolagets iTANK-platform för aktivering av CD8+ mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörceller och generar därmed ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer. En klinisk fas I/II-studie väntas initieras under andra halvan av 2022 i samarbete med Uppsala Universitet.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se