Ratos köper Elitfönster

Ratos köper Elitfönster Ratos har idag träffat avtal om att förvärva 95% av den ledande svenska fönstertillverkaren Elitfönster-gruppen. Ratos investering uppgår till 473 Mkr.Säljare är riskkapitalbolaget Triton. Elitfönster-gruppen utvecklar, tillverkar och säljer fönster till bygghandel, byggbolag och småhustillverkare. Totalt finns 960 helårsanställda i gruppen. Sverige är huvudmarknad och omsättningen uppgick 2003 till ca 1 100 Mkr. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 134 Mkr (118). Sedan 1998 har koncernens omsättning ökat med 19% per år - en utveckling som delvis förklaras av genomförda förvärv. Elitfönster-gruppen består idag av sex svenska bolag med något olika inriktning samt ett antal utländska säljbolag. Gruppens varumärken är förutom Elitfönster även Allmogefönster, Norsjöfönster, Överumsfönster och Fönsterinstallatören. I gruppen ingår även Elitdörren som tillverkar och säljer ytterdörrar främst till konsumentmarknaden. Omsättningen på den svenska byggmaterialmarknaden uppgick förra året till ca 84 Mdr kr varav fönster utgjorde ca 3%. De senaste årens tillväxt i branschen kommer huvudsakligen från Gör-Det-Själv-segmentet (GDS) och från nybyggnation av bostäder. - Elitfönster har under de senaste åren vuxit kraftigt med bibehållen god lönsamhet, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vi har en positiv syn på byggmarknadens utveckling under kommande år och ser fram emot att vidareutveckla Elitfönster tillsammans med en engagerad och kompetent företagsledning. - Vi ser det som mycket positivt att tillsammans med Ratos som ny huvudägare genomföra förstärkningar av Elitfönsters position i Norden. Jag är övertygad om att detta kommer att gagna såväl våra anställda som våra kunder, säger Elitfönsters VD Sven-Gunnar Schough. För ytterligare information: Sven-Gunnar Schough, VD Elitfönster-gruppen, 070-602 34 78 Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 63 Björn Nilsson, Triton, +44 207 297 6153 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos ärArcorus, Atle Industri, Bluegarden, BTJ InfoData, Camfil, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, LRT/Tornet, Martinsson, Overseas Telecom och Superfos. Triton är ett private equity-bolag som i första hand investerar i de nordiska och tysktalande länderna i Europa. Triton har kontor i Stockholm, Frankfurt och London. Företagets strategi är att långsiktigt och tillsammans med företagsledningen investera i och utveckla marknadsledande företag. Triton förfogar över 650 miljoner Euro i egenkapital från välkända nordiska och internationella institutionella placerare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20510/wkr0010.rtf WORD-version, RTF-format http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20510/wkr0017.pdf PDF-version

Om oss

Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare. Vi tillverkar högkvalitetsfönster, för såväl konsument som objektsmarknaden, som säljs genom ett rikstäckande nät av ca 500 återförsäljare och genom en egen säljkår. Våra produkter går även på export, huvudsakligen genom våra dotterbolag och utländska säljkontor. Elitfönster AB ägs av investeringsfonden Triton, och vår VD heter Sven-Gunnar Schough.

Dokument & länkar