Elkem förvärvar ytterligare aktier i Sapa

Report this content

Elkem förvärvar ytterligare aktier i Sapa Elkem ASA, genom sitt helägda svenska dotterbolag Elkem Sweden AB ("Elkem Sweden"), har per den 1 augusti 2002 förvärvat ytterligare 5.200 aktier i Sapa AB ("Sapa"), motsvarande 0,01 procent av rösterna och kapitalet. Elkem Swedens nuvarande aktieinnehav uppgår följaktligen till 16.798.882 aktier, vilket motsvarar 45,01 procent av rösterna och kapitalet i Sapa efter fullt utnyttjande av teckningsoptioner samt full konvertering av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Sapa (45,83 procent av rösterna och kapitalet). Det högsta priset som Elkem Sweden erlagt vid förvärv av Sapa-aktier är 175 kronor. Oslo den 1 augusti 2002 Elkem ASA För ytterligare information kontakta: Ole Enger Elkem ASA telefonnummer: +47 22 45 01 82 Elkem Sweden AB SE-101 22 Stockholm Organisationsnummer: 556601-6332 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00170/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar