Elkem förvärvar ytterligare aktier i Sapa

Report this content

Elkem förvärvar ytterligare aktier i Sapa Elkem ASA, genom sitt helägda svenska dotterbolag Elkem Sweden AB, har förvärvat ytterligare 350 000 aktier i Sapa AB, motsvarande 0,95 procent av rösterna och kapitalet. Elkem Sweden ABs nuvarande aktieinnehav uppgår till 18 682 682 aktier, vilket motsvarar 50,06 procent av rösterna och kapitalet efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och full konvertering av utestående konvertibla skuldförbindelser utgivna av Sapa AB samt 50,96 procent baserat på antalet emitterade aktier. Det högsta priset som Elkem Sweden AB erlagt vid förvärv av Sapa-aktier är 175 kronor. Sista dag att acceptera det offentliga erbjudandet är den 2 september 2002. Redovisning av likvid beräknas komma att påbörjas omkring den 10 september 2002. Oslo den 22 augusti 2002 Elkem ASA För ytterligare information kontakta: Svein Sundsbø Elkem ASA Telephone number: +47 90 95 47 17 Elkem Sweden AB SE-101 22 Stockholm Organisationsnummer: 556601-6332 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01260/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar