• news.cision.com/
  • Elkem/
  • Elkems ägarandel i Sapa har passerat 50%. Villkoret för ebjudandets genomförande frånfalles

Elkems ägarandel i Sapa har passerat 50%. Villkoret för ebjudandets genomförande frånfalles

Report this content

ELKEMS ÄGARANDEL I SAPA HAR PASSERAT 50%. VILLKORET FÖR EBJUDANDETS GENOMFÖRANDE FRÅNFALLES Elkem ASA, genom sitt helägda svenska dotterbolag Elkem Sweden AB, har idag förvärvat ytterligare 411 950 aktier i Sapa AB, motsvarande 1,12 procent av rösterna och kapitalet. Elkem Sweden ABs nuvarande aktieinnehav uppgår till 18 332 682 aktier, vilket motsvarar 50,01 procent av rösterna och kapitalet i Sapa AB samt 49,12 procent efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och full konvertering av utestående konvertibla skuldförbindelser utgivna av Sapa AB. Det högsta priset som Elkem Sweden AB erlagt vid förvärv av Sapa-aktier är 175 kronor. Vidare frånfalles villkoret för genomförandet av Elkem ASAs och Elkem Sweden ABs offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsotioner samt konvertibla skuldförbindelser utgivna av Sapa AB 1) . Sista dagen för att acceptera det offentliga erbjudandet är den 2 september 2002. Redovisning av likvid beräknas komma att påbörjas omkring den 10 september 2002. Vid offentliggörandet av utfallet i erbjudandet, vilket planeras ske omkring den 9 september 2002, kommer Elkem ASA ge ytterligare information om förvärvet och dess konsekvenser i enlighet med punkt 5.3 i föreskrifterna för Oslo Börs. Oslo den 21 augusti 2002 Elkem ASA För ytterligare information kontakta: Ole Enger Elkem ASA Telefonnummer: +47 22 45 01 82 Svein Sundsbø Elkem ASA Telephone number: +47 90 95 47 17 Elkem Sweden AB SE-101 22 Stockholm Organisationsnummer: 556601-6332 1) Villkoret för erbjudandets genomförande avsåg erhållandet av erforderliga myndighetstillstånd, inklusive tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01260/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar