Elförsörjningssituation akut i svenska storstäder

De svenska storstäderna, i synnerhet Stockholm, står inför en akut elförsörjningssituation, skriver elnätsföretaget Ellevio i ett debattutspel. Elnäten räcker inte till för att försörja den ökande efterfrågan på el, och nu försvinner även lokal elproduktion.

- Vi befinner oss i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla i Stockholm som vill ha el de närmsta åren, och det finns risk att vi tvingas neka anslutningar redan under hösten 2019, säger Johan Lindehag, VD på Ellevio.

Elen till stockholmarna kommer från två källor; dels utifrån, via stam- och regionnätens överföringskapacitet, dels via lokal elproduktion från stadens kraftvärmeverk. Men befintlig nätkapacitet räcker inte till för att möta den ökade efterfrågan, samtidigt som tillstånd och byggande av nya elnät tar lång tid. Och när delar av kraftvärmeproduktionen försvinner i förtid saknas tillräckliga alternativ.

- Som elnätsägare i Stockholm står Ellevio nu inför ett nytt läge där vi kan tvingas säga nej till anslutningar – kanske redan under hösten 2019. Vi behöver nu politiska krafttag för att inte riskera en i grunden positiv utveckling mot ökad elektrifiering, säger Johan Lindehag.

Nya stadsdelar, infrastruktursatsningar, elbilsboomen, företagsetableringar med mera - allt är beroende av pålitlig elförsörjning, annars stryps Stockholms utveckling. Eftersom elektrifiering dessutom är en central del av Sveriges klimatpolitiska måluppfyllnad finns även risk för att nödvändiga steg i klimatomställningen senareläggs, eller i värsta fall förhindras.

Fyra politiska åtgärder är centrala:

  • Investeringar i elnäten. Elnätsbolagen måste ha rimliga ekonomiska förutsättningar  och långsiktiga spelregler för att kunna investera i nödvändiga nätförbättringar.
  • Kortare tillståndsprocesser för ny nätkapacitet. I dagsläget kan det ta ett decennium att få tillstånd och bygga en ny stam- eller regionnätsledning.
  • Lokal kraftproduktion måste ges rimliga förutsättningar.
  • Utveckla arbetet inom energiöverenskommelsen. Inkludera elnäten, med fokus på att säkerställa de långsiktiga villkoren som möter samhällsutvecklingen.

Läs mer i  debattinlägget om den akuta situationen.
 

Kontakt:
Ellevios pressjour 020-20 20 60

Jesper Liveröd, tf presschef +46 70 929 96 23
jesper.liverod@partners.ellevio.se

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska OMERS Infrastructure som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera