Ellevio: program Almedalen måndag 1/7

10.00-10.45 Ellevio/Naturskyddsföreningen: Det framtida förnybara elsystemet.
Donners plats.
 Johan Lindehag, vd Ellevio, deltar. 

10.10-11.00 Power Circle: Vad krävs för en utbyggd laddinfrastruktur? Cecilia Wemming, Ellevio public affairs, deltar. 

10.30-11.20 Energieffektiviseringsföretagen: Energieffektivisering och flexibilitet. Bengt Johansson, chef AMD Ellevio, deltar.

10.30-11.30 Pwc, Vår cyberbudget ökar - men gör det oss säkrare? Använder vi pengarna effektivt? Anna-Carin Joelsson, projekt- och IT-chef på Ellevio, deltar. 

12.00-13.00 VW Personbilar: Bilens roll i den smarta staden. Cecilia Wemming, Ellevio public affairs, deltar.

11.30-13.15 Ellevio: Hur effektsäkrar vi ett växande Stockholm? Klosterlängan. Johan Lindehag, vd Ellevio, deltar. 
(seminarium 11.30-12.30, sedan lunch)

13.00-14.00 ABB: Starka och smarta elnät – ett måste för svensk konkurrenskraft. Henrik Bergström, chef för samhällskontakter Ellevio, deltar.

13.15-14.00 SNS: Nya utmaningar för svensk energiförsörjning. Bryggaresalen, Mellangatan 54. Johan Lindehag, vd Ellevio, deltar.

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska OMERS Infrastructure som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera