Ellevio är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Report this content

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att elnätsföretaget Ellevio är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige 2020. Resultatet baseras på en utvärdering av arbetsvillkoren för drygt 600 000 medarbetare på 300 företag i Sverige.

Nyckeltalsinstitutet genomför varje år en kartläggning av de mest attraktiva, jämställda och hälsosamma organisationerna i landet. Mätningen bygger på drygt 600 000 medarbetares arbetsvillkor där bland annat sjukfrånvaro, lön, kompetensutveckling, chefstrukturer och karriärmöjligheter fungerar som indikatorer.

Elbranschen uppvisar genomgående bra resultat, trots den pågående corona-pandemin, och i årets kartläggning blir alltså Ellevio AB den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Framgången förklaras bland annat med hög andel tillsvidareanställda, lika chefskarriärer och låg långtidssjukfrånvaro.

- Ellevio har satsat målmedvetet på en kulturresa, bland annat med ett nytt fokus på beteenden. Det har haft en positiv effekt för hur vi levererar, men även för upplevd trivsel, inkludering och jämställdhet. På 1,5 år har vi till exempel gått från 27% kvinnor till 35%, och andelen kvinnliga chefer är nu 34%. För att också behålla kvinnor så har kulturresan varit helt avgörande, säger Susanne Bragée, Head of People, Culture & Sustainability.

När svenska företagare rankar sina viktigaste frågor tenderar kompetensförsörjning att hamna i topp, enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Kompetensförsörjning anses vara det största hindret för företag att växa.

- Detta känns som det bästa kvitto vi kan få för att vi gör rätt saker. Att kunna locka kompetens är avgörande för att Ellevio ska kunna förverkliga samhällets mål om elektrifiering, teknisk utveckling och klimatomställning. Energibranschen och inte minst elnäten befinner sig i centrum av Sveriges resa mot fossilfrihet, vilket i sig gör branschen och oss attraktiva som arbetsgivare. Den här vinsten bara ökar den attraktiviteten, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Jesper Liveröd
Presschef
+46 70 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media