Ellevio sänker elnätspriset i Skaraborg

Den 1 december sänker Ellevio priset för kunderna i Skaraborg med 5 procent. För en villaägare innebär det sänkta kostnader med mellan 700 och 1 100 kronor per år.

Det är idag stor skillnad i elnätspris mellan stad och landsbygd. Elnät i städerna är tätare och fler kunder är med och betalar, jämfört med områden med mycket glesbygd. Ellevio har under flera år drivit frågan för att få slå ihop sina prisområden och därmed kunna jämna ut prisskillnader. I dag kom beslutet från Energimarknadsinspektionen.

- Det här är första steget av flera. När vi är klara med utjämningen kommer våra elnätspriser att ligga på ett genomsnitt för hela landet, säger David Bjurhall, utvecklingsansvarig på Ellevio.

De tre områden som nu slås ihop till ett är Västra Svealand-Västergötland, Dalarna-Södra Norrland samt Stockholm. Av de tre är det idag Västra Svealand-Västergötland, där Skaraborg ingår, som ligger klart högst i pris.

-
Västra Svealand-Västergötland, som omfattar Värmland, Skaraborg och Närke är vårt klart glesaste elnät, där varje kund är med och delar på många meter ledning. Det känns såklart bra att kunna ge det här beskedet till våra kunder i Värmland. Jag tycker också att det är en rimlig utveckling, så fungerar mycket annat i samhället. Du betalar exempelvis inte olika mycket för mobiltelefoni beroende på vart i landet du bor, berättar David Bjurhall.

För en kund som bor i Skaraborg, Värmland eller Närke innebär det en prissänkning från den 1 december 2017. Elnätspriserna sänks i det första steget med cirka 5 % för samtliga abonnemang. Planen är att fortsätta med sänkningarna fram till och med 2020.

Prisutjämningen betyder ingen förändring för Ellevios satsningar på elnätet – de fortsätter som planerat. Fram till 2019 satsar företaget drygt 2 miljarder kronor på att modernisera och vädersäkra elnätet i Skaraborg, Värmland och Närke. Det ger säkrare elnät med färre och kortare avbrott och förbereder elnätet för framtiden.

Tabell som visar prissänkningen för olika kundtyper i Skaraborg

Lägenhet 16A 2 000 kWh/år Villa 16A 5 000 kWh/år Villa 20A 10 000 kWh/år Villa 20A 20 000 kWh/år Villa 25A 30 000 kWh/år
Sänkning i procent -5% -5% -5% -5% -5%
Sänkning i kronor/år -141 kronor -229 kronor -700 kronor -755 kronor -1 125 kronor

Fakta om prissänkningen

  • Energimarknadsinspektionen har idag fattat beslut om att Ellevio får utjämna priserna mellan tre av sina elnätsområden. I motiveringen säger Energimarknadsinspektionen att dessa områden har en bra mix av glesbygds- och tätortsområden, vilket är en av förutsättningarna för prisutjämning.

  • De tre områden som nu slås ihop till ett är Västra Svealand-Västergötland, Dalarna-Södra Norrland samt Stockholm.

  • Av de tre är det idag Västra Svealand-Västergötland som ligger klart högst i pris.

  • Prissänkningen gäller från och med 1 december 2017.

  • Planen är att genomföra liknande sänkningar fram till och med 2020.

  • Kommuner som påverkas är Gullspång, Götene, Karlsborg, Mariestad, Skövde och Töreboda.

  • Västkusten kvarstår som ett separat område.


För ytterligare frågor kontakta gärna:

Jonatan Björck, presschef Ellevio, 072-56 15 416


Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 930 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och kanadensiska OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Media

Media