Ellevio upphandlar nästa generations smarta elmätare

I dag startar elnätsföretaget Ellevio en upphandling av över 900 000 nya smarta elmätare. De nya mätarna kommer bland annat att ge kunderna bättre möjligheter att koppla på nya energitjänster och styra sin elanvändning. De första mätarna väntas installeras hos kunderna under andra halvan av 2019.

Mer aktiva kunder, en ökad andel väderberoende elproduktion från sol och vind och en fortsatt elektrifiering av samhället ställer nya krav på elnäten. Det nya smarta elnätet kan kommunicera med olika delar av energisystemet, ta in och analysera data och agera på den information det får, vilket möjliggör effektivitet i energisystemet och en fortsatt god leveranssäkerhet. Nästa generations elmätare är en pusselbit i det smarta elnätet.

- Med den här upphandlingen tar vi ett kliv framåt mot det elsystem vi behöver ha i framtiden. Mätarna ska bland annat göra det möjligt för alla kunder att lättare få tillgång till mätuppgifter och bidra till en ökad integration av lokal elproduktion. Genom att koppla på nya energitjänster ska kunden därmed kunna agera på marknadens prissignaler och styra både sin egen elproduktion och elanvändning, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

Stöd för smartare elnät

De nya elmätarna och IT-lösningarna blir dessutom ett stöd för driften av framtidens elnät.

- Det är också ett viktigt steg mot ett mer pålitligt, leveranssäkert elnät. I vårt driftledningssystem övervakar vi elnäten 24 timmar om dygnet. Smarta elnät ger oss bättre möjlighet att agera på information och styra elnätet. Det kan bland annat ge oss indikationer på var ett fel är på väg att uppstå så att vi kan förhindra störningar och avbrott redan innan de inträffar, eller med större precision visa var fel uppstår. Även här har de nya elmätarna en funktion, förklarar Johan Lindehag.

Första mätarna installerade 2019

Projektet inleds med en upphandling som blir offentlig idag. Den preliminära planen är att skriva kontrakt med en leverantör under första kvartalet 2018 och att de första mätarna ska börja installeras hos kunderna under andra halvan av 2019.

- Det här är en stor och innovationsrik upphandling som förutom själva mätarna och installationen av dem också innehåller en stor del avancerade IT-lösningar och tjänster. Vi tror och hoppas på ett stort intresse från marknaden, säger Johan Svensson, projektledare på Ellevio.

Annonseringen för prekvalificering sker i upphandlingsverktyget E-avrop med nummer UH-2017-26.

För ytterligare frågor kontakta gärna:

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)
Jonatan Björck, pressansvarig Ellevio, 072-56 15 416

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 918 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Hösten 2015 inledde Ellevio sitt största investeringsprogram någonsin för att möta nuvarande och framtida krav och förväntningar på elnätet. 2016-2019 ska företaget investera cirka tio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna.

Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av  Tredje AP-fonden, Folksam,  Första AP-fonden och Borealis Infrastructure Management. Läs mer om oss på ellevio.se eller följ oss på Facebook eller Twitter.

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Media

Media