Krisen för Stockholms elförsörjning avvärjd på kort sikt

Report this content

Det akuta problemet med kapacitetsbrist i statliga stamnätet i Stockholmsregionen har avvärjts. Ellevio har tillsammans med regeringen hittat ett sätt att kortsiktigt lösa de mest akuta blockeringarna för elförsörjning och utveckling i Stockholms stad.
- Den mest akuta krisen kan anses avblåst. Dialogen med regeringen lägger dessutom grunden för att fortsätta lösa de långsiktiga kapacitetsutmaningarna, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Kapacitetsproblematiken för Svenska kraftnät i Stockholmsregionen är en fråga som flera inblandade aktörer har arbetat intensivt med under en lång tid, men läget blev akut under våren. Problemet består i att efterfrågan på eleffekt i Stockholm ökar mer än vad Svenska kraftnät klarar av att leverera, samtidigt som den lokala elproduktionen är på väg att försvinna. Konsekvenserna riskerade att stoppa Stockholms utveckling mot en elektrifierad, digitaliserad, fossilfri och hållbar stad.

Men nu har Ellevio och regeringen hittat en gemensam lösning där Ellevio möjliggör fortsatt elproduktion i Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Värtan. Den lokala elproduktionen kommer därmed att täcka elbehovet i Stockholm under de närmaste åren.

- Jag är väldigt glad att vi kan lämna det här positiva beskedet till Stockholms invånare och företag. Nu kan vi säkra elförsörjningen i Stockholm på kort sikt, säger Johan Lindehag.

- Jag vill understryka att det här är en lösning på en akut situation, ett första steg. Det finns stora behov framåt, men vi ser positivt på nästa steg och en fortsatt konstruktiv diskussion med regeringen, säger Johan Lindehag vidare.

Lösningen med regeringen adresserar också behovet av investeringar genom att de outnyttjade intäkterna från tidigare år får användas till investeringar framåt. Det innebär att Ellevio kommer att kunna genomföra en del av de upprustningar, moderniseringar och investeringar som krävs för att framtidssäkra Stockholms elinfrastruktur.

- Samtidigt kommer vi också redan under början av nästa år att genomföra prissänkningar för kunderna, Johan Lindehag.

Ellevio har investerat dryga tio miljarder under den senaste fyraårsperioden och ser stora behov av att fortsätta investera i elnäten. Ellevio har också inlett flera aktiviteter för att hitta fler lösningar på kapacitetsproblemen. Ett exempel är projektet om hur elnätskundernas flexibilitet kan användas för att frigöra eleffekt vid kritiska tidpunkter.

- Det finns ett stort behov av att skapa incitament för investeringar och andra långsiktiga lösningar som möter kundernas, samhällets och företagens gemensamma behov. Frågan om elnätskapacitet kommer att dyka upp i flera regioner i landet och på alla nivåer i elnäten, säger Johan Lindehag.

Investeringar i energisektorn kräver ett långsiktigt perspektiv och Ellevio menar att politiken behöver:

  • Ge tydliga incitament för fortsatta investeringar i elnäten i alla delar av landet och för alla nivåer av elnäten.

  • Se över tillståndsprocesser för att möjliggöra att förstärkningar av stamnätet kommer på plats snabbare än vad som tidigare meddelats.

  • Skapa förutsättningar för den lokala kraftvärmens fortlevnad.

  • Förtydliga ansvar och roller för att säkerställa effekt på elmarknaden.


För ytterligare frågor kontakta gärna:
Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)
Jonatan Björck, presschef Ellevio, 072-56 15 416

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och kanadensiska OMERS Infrastructure som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Media

Media