Kunderna vinnare när Ellevio och GodEl samarbetar

I juni 2019 skrev Ellevio på ett avtal med elhandlaren GodEl, som gav helt nya villkor för de kunder som får ett anvisat elavtal. Ett år senare kan vi summera: Samarbetet har gett cirka  60 miljoner kronor i lägre kostnader för kunderna.
- Att få ett miljövänligt elavtal med bra pris när man flyttar bör vara en självklarhet, säger Emma Thorsén, kund- och marknadschef på Ellevio.

Det har länge funnits en politisk diskussion kring dyra anvisningsavtal. Att bli kvitt dessa har varit en av drivkrafterna bakom arbetet med att införa en så kallad elhandlarcentrisk marknadsmodell. Men det behöver inte alls vara så krångligt att få bort dåliga avtal. Som första elnätsföretag i Sverige gick Ellevio under 2019 ut på marknaden och sökte en ny anvisningsleverantör. Kraven var tydliga; även kunder som inte gör ett aktivt val ska få ett schysst och miljömässigt bra elavtal.

- Politikerna brukar säga att det ska vara lätt att göra rätt, det har vi tagit fasta på. Som en stor aktör på marknaden tar vi ansvar och visar att det faktiskt går att lösa utmaningen med dyra anvisningsavtal på ett relativt enkelt sätt, säger Emma Thorsén.

70 000 kunder

Det anvisade avtalet hos GodEl har ett marknadsmässigt pris på ett rörligt avtal med miljömärkning. Med hjälp av statistik från SCB har vi räknat fram hur mycket våra anvisningskunder har sparat på att vara kunder hos GodEl i förhållande till det genomsnittliga anvisningspriset på marknaden. Under perioden juni 2019 till juni 2020 har cirka 70 000 kunder anvisats till GodEl:

  • De anvisade kunderna har haft ett genomsnittligt pris per kWh som är cirka 30 öre* lägre än genomsnittet för anvisningsavtal under perioden.
  • Kunderna har fått 56,7 miljoner kronor i lägre kostnader för sin elförbrukning och fått ytterligare 3,1 miljoner kronor i rabatter.
  • Totalt handlar det om 60 miljoner kronor.
  • Utöver detta avsätter GodEl en summa per anvisad kund till en fond som ska bidra till energiomställningen. I höst kommer vi dela ut 2 miljoner kronor till projekt som utvecklar smarta energilösningar i innovationstävlingen som vi döpt till Startup 4 Climate.

Grafik: https://infogram.com/prisskillnad-anvisade-avtal-1ho16veoegn82nq?live

Enklare lösning

Reformen kring en elhandlarcentrisk modell adresserar bland annat frågan om anvisningsavtal. Från Ellevios håll menar man att problemet går att lösa mycket snabbare och billigare än genom en reformation av hela elmarknaden. Andelen kunder som fortfarande har anvisningsavtal har sjunkit stadigt under den senaste tioårsperioden. Från hela 65 procent 2002, till dagens nivå på runt 10 procent.

- Vi har visat att det går att lösa med kravställning och en förfrågan till marknaden. Det skulle alla elnätsföretag kunna göra, säger Emma Thorsén.

Fakta: Vad är ett anvisningsavtal?

  • Du som kund behöver både ett avtal med den som äger elnätet i området och ett avtal med ett elhandelsföretag för elen du använder.
  • Om du flyttar in i ett nytt hus eller lägenhet men inte aktivt väljer vilken elhandlare du vill ha så har elnätsföretaget en skyldighet att se till att du har el genom att anvisa dig till en elhandlare, ett så kallat anvisningsavtal.. Det förekommer även att du får ett anvisat avtal när du av någon annan anledning inte har ett avtal med en elhandlare.
  • I många fall är det anvisade priset högre än priset för andra alternativ. Det är också ofta mer trögrörligt än ett avtalat rörligt pris (månadsbörspris).
  • Ett anvisat avtal får enligt ellagen inte ha en längre uppsägningstid än 14 dagar.

Källa: https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/jamfora-elpriser/valja-fast-eller-rorligt-elpris/anvisat-pris-om-du-inte-ingatt-avtal/

* Baseras på GodEls priser jämfört mot rapporterade snittpriser för anvisade avtal på  marknaden (SCB).

För ytterligare frågor kontakta gärna:

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Media

Media