Hans Ohlsson ny VD för FNG Nordic AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande, Borås 1 april 2022

Hans Ohlsson som i dag är VD för Ellos Group är från och med 31 mars 2022 ny VD i FNG Nordic AB.

FNG Nordic AB äger sedan 2019 samtliga aktier i Ellos Group Holding AB och dess underliggande verksamhet inom heminredning och mode. Att Hans Ohlsson nu tar över VD-skapet även för detta bolag är därmed ett naturligt och långsiktigt steg. 

Hans Ohlsson ersätter Alain Hellebaut, tidigare VD och styrelseledamot i FNG Nordic AB (publ), som formellt har avgått från sina uppdrag.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Telefon. +46 (0)33 16 08 05

_________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som FNG Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl 08.30 CEST.

OM ELLOS GROUP

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 600 medarbetare och omsätter runt 3,6 miljarder SEK. www.ellosgroup.se