Nordic Capital blir återigen ägare till Ellos Group

Report this content

Nordic Capital blir ny ägare i FNG Nordic AB (Ellos Group), Nordens ledande e-handelskoncern inom hem och mode. Med en lönsam och långsiktig utveckling och en stabil ägare i ryggen står Ellos Group väl positionerad på marknaden för att dra nytta av tillväxten och efterfrågan online, i både Norden och Europa.

Ellos Group är på en tillväxtresa och har gjort omfattande framsteg, investeringar och förändringar för att bli Nordens ledande e-handelskoncern inom hem och mode. Efter flera år av lönsam tillväxt nådde Ellos Group en omsättning på nästan 3,6 miljarder SEK för 2021. Idag har Ellos Group över 2 miljoner aktiva och nöjda kunder i Norden och Europa.

Med utgångspunkt i en ambitiös tillväxtstrategi har Ellos Group framgångsrikt expanderat sin välinvesterade och skalbara e-handelsplattform. De senaste åren har bolaget tagit sitt attraktiva heminredningssortiment med Jotex vidare på utvalda marknader i Europa. Nyligen vässades strategin med ett större fokus på att skapa än mer attraktiva, hållbara och breda erbjudanden inom mode och hem till kärnkunden – kvinnan mitt i livet.

Ellos Group ägdes fram till 2019 av Nordic Capital som då ingick avtal om att sälja Ellos Group till FNG Nordic AB (publ) och indirekt till det belgiska bolaget FNG NV. Nordic Capital har varit en indirekt minoritetsägare sedan försäljningen och har under de senaste tre åren fortsatt att stötta Ellos Groups utveckling och framsteg.

Som tidigare kommunicerats påbörjade Nordic Capital en process i februari 2022 för att bli ägare i Ellos Group som en konsekvens av att bolagets tidigare ägare ansökte om att inleda ett insolvensförfarande i Belgien. Ägarprövningen som krävs för Nordic Capitals återtagande av ägandet i Ellos Group har därefter godkänts av Finansinspektionen.

- Beskedet att Nordic Capital återigen blir ägare till Ellos Group är mycket positivt. Vi känner Nordic Capital väl och ser fram emot att samarbeta med dem som ägare. Utgångsläget är positivt då vi de senaste åren har stärkt kundupplevelsen, vår operativa förmåga samt expanderat i Europa helt enligt plan. Vårt målmedvetna arbete har gett resultat. Efter flera år med lönsam tillväxt ligger vår årliga omsättning på ca 3,6 miljarder SEK. Den höga försäljningsnivån från förra året har vi lyckats bibehålla under årets första månader. Vi blickar nu framåt och står väl positionerade på marknaden för att dra nytta av tillväxten och efterfrågan online, i både Norden och Europa, säger Hans Ohlsson, VD Ellos Group.

- Vi är, och har alltid varit, imponerade av Ellos Groups strategiska position som en ledande nordisk aktör i sin bransch samt av ledningsgruppens insatser som bidragit till att stärka bolaget de senaste åren där verksamheten expanderat till nya strategiskt viktiga marknader. Genom att bli ägare förbinder sig Nordic Capital att återigen stödja Ellos Groups fortsatta tillväxt och framgång, säger Robert Furuhjelm, ordförande i FNG Nordic och Partner, Nordic Capital Advisors.

Som ny ägare kommer Nordic Capital aktivt att stötta Ellos Group i den expansiva fas som väntar. Fokus ligger på att fortsätta växa affären på såväl hemmamarknaden Norden som på utvalda marknader i Europa.

Som tidigare kommunicerats bibehålls den befintliga finansieringen då obligationsinnehavarna i FNG Nordic redan godkänt en ändring av villkoren för FNG Nordics obligationslån vilket möjliggjort ägarbytet.

I samband med ägarförändringen kommer FNG Nordic AB att byta namn.

För ytterligare information:

Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 600 medarbetare och omsätter runt 3,6 miljarder SEK. www.ellosgroup.se