Paul Lembrechts avgår på egen begäran som styrelseledamot och VD i FNG Nordic AB (publ)

Report this content

Paul Lembrechts har meddelat styrelsen i FNG Nordic AB (publ) att han lämnar sina uppdrag som styrelseledamot och VD. Bakgrunden är hans beslut att lämna samtliga uppdrag för FNG NV. Paul har varit styrelseledamot och VD i FNG Nordic sedan augusti 2020 och han kommer att lämna dessa uppdrag innan årets utgång. 

Arbetet med att hitta en ny VD samt ny styrelseledamot att ersätta Paul Lembrechts för tiden fram till nästa årsstämma kommer att bedrivas skyndsamt. Målet är att kunna presentera en ersättare i styrelsen i samband med en extra bolagsstämma innan årets utgång. 

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05  

__________________________________________________________

Denna information är sådan information som FNG Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl 08.30 CEST.

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,2 miljarder SEK. www.ellosgroup.se