Om oss

En miljövänlig treklöver i Jönköping Elmia Avfall & Återvinning är mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer. En renodlad fackmässa med demoytor både inom- och utomhus som ger besökarna en nödvändig översiktsbild av en bransch som hela tiden växer i betydelse. Nu arrangeras Elmia Avfall & Återvinning parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan, 30 september – 2 oktober 2014 i Jönköping. Tillsammans bildar dessa tre sektorer en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad. Det är ett nytt grepp och en stor satsning i samarbete med flertalet viktiga branschföreningar i dessa sektorer.www.elmia.se/avfall