ÅRETS ENERGIRÅDGIVARE 2013

EnergiRådgivarna har på sin årliga kongress 24-25 september på Elmia Fastighet i Jönköping
utsett Västfastigheter och Mia Simm till Årets Energirådgivare med följande motiveringar:

Västfastigheter
Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och fastighetsförvaltning och är en av västra Sveriges största fastighetsförvaltare.
Västra Götalandsregionen har som mål att halvera energianvändningen i egna lokaler till år 2030. Därför bedriver Västfastigheter tillsammans med regionens verksamheter ett intensivt energieffektiviseringsarbete med höga ambitioner både i befintliga byggnader och vid nybyggnation.
Energiambitionen är väl känd av alla, engagemanget är stort och hittills har arbetet givit ett mycket gott resultat. För den senaste tioårsperioden är minskningen 56 kWh per kvadratmeter bruksarea vilketmotsvarar 22 procent.
Västfastigheter förtjänar med råge utmärkelsen Årets energirådgivare 2013 för sitt exemplariska och målmedvetna arbete.

Mia Simm, miljökommunikatör i Solna stad
Arbetet med energi- och miljöfrågor kräver ett starkt engagemang, en stor portion envishet, tålamod – och ständig förnyelse.
Om intresset för frågorna verkar avta hos näringsliv, fastighetsägare eller kommuninvånaren på torget måste rådgivare och kommunikatörer fånga uppmärksamheten med nya attraktiva idéer.
Mia Simm, miljökommunikatör i Solna stad, sporrar ständigt till energieffektiva stordåd. ICA Maxihandlaren i Solna, som radikalt minskade energianvändningen i sin butik med Mias hjälp, är bara ett exempel.
På sitt energiska vis inspirerar Mia Simm dagligen Solnas företagare och boende till att förändra ett invant beteende i energisnål och miljövänlig riktning.
Därför är Mia Simm Årets energirådgivare 2013!

Birgitta Govén
ordförande i EnergiRådgivarna, 070-210 14 44
birgitta.goven@aton.se

EnergiRådgivarna är en ideell förening som sedan 1982 arbetar för ett effektivt och rationellt utnyttjande av energi med så låg miljöpåverkan som möjligt. Medlemmar i föreningen är energikonsulter, VVS-konsulter, kommunala energirådgivare samt ett antal företag.

www.energiradgivarna.com

Birgitta Govén
ordförande i EnergiRådgivarna, 070-210 14 44
birgitta.goven@aton.se

Taggar: