Rekordökning för Elons kundklubb

Report this content

Elon genomgår just nu en stor omvandling där både nytt utseende och innehåll presenteras. Ett viktigt led i omvandlingen är också det ökade fokuset på kundklubben Elon Club. Det har gett resultat, klubben har under senaste året ökat antalet medlemmar med 110%. Mer proaktiv aktivering i alla de lokala butikerna och en lyckad kampanj tillsammans med C More ligger bakom ökningen.

”I takt med att vi presenterar nya Elon spelar kundklubben en viktig roll, då många av våra lojala kunder också fungerar som ambassadörer och berättar om förändringarna,” säger Christian Dahlborg marknadschef på Elon. ”Med kundklubben kan vi också kombinera styrkan i det lokala mötet och relationen med vår rikstäckande styrka och förmåner.”

Elons omvandling under året med både omdanade butiker och förfinat erbjudande knyter väl an till kundklubbens fokus på anpassade tips och guider, som vägleder kunder utifrån deras preferenser.

”I våra nya butiker hamnar rådgivningen i centrum, där våra lokala experter vägleder kunderna till det bästa köpet utifrån deras specifika önskemål,” säger Christian Dahlborg marknadschef på Elon. ”Med kundklubben kan vi fortsätta den relationen utanför butiken och ge värdefulla råd och anpassade erbjudanden som underlättar kundernas vardag.”

De lokala butikerna spelar en central roll i att väcka kundernas intresse för klubben och på Elon i Valbo har medarbetarna lyckats bäst av alla butiker med att rekrytera nya medlemmar. ”Kundklubben erbjuder ett tydligt värde för våra kunder och därför blir det naturligt för alla medarbetare att lyfta fram den när vi möter kunden i butiken,” säger Niklas Landén på Elon i Valbo. ”Att våra medarbetare lyckats bäst i Sverige är kul, men att fler kunder nu får bra erbjudanden och service är det som gläder oss allra mest.”
 

För information kontakta:

Christian Dahlborg Marknadschef Elon Group
Direkt: 010 220 41 51
Mobil: 0708 62 41 00

christian.dahlborg@elongroup.se

Niklas Landén Butikschef Elon Valbo
Tel: 026-2220920

niklas.landen@dinelonbutik.se

Camilla Waldmark PR & kommunikationsansvarig Elon Group
Direkt: 010-220 41 08
Mobil: 070-570 1 194
E-post: 
camilla.waldmark@elongroup.se

Prenumerera

Media

Media