Analysguiden: Dämpad tillväxt, ökad marginal

Report this content

Elos Medtech uppvisar en dämpad tillväxt under kvartalet beroende på utfasningen av en verksamhetsgren. Övriga affärsområden visar fortsatt stark tillväxt. Rörelseresultatet ökade 20 procent och rörelsemarginalen ökade till 9,0 procent.

Koncernen finns inom tre affärsområden - Dental, Orthopedics och Life Science. Tillverkningen är främst specialiserad inom titan och rostfritt stål, samt högteknologiska plaster. Koncernens största produktområden är borrar, skruvar och implantat, samt vissa engångsartiklar i polymer

Fortsatt bra tillväxt

Elos Medtech levererade en försäljningstillväxt på 2 procent, vilket var tydligt under förra kvartalets 11 procent. Någon effekt av förvärv ingår inte, men den avvecklade verksamheten inom Bruel & Kjaer minskade tillväxten markant. Mätt som rullande värde över fyra kvartal var detta nittonde kvartalet i rad med tillväxt. Av koncernens tre affärsområden var försäljningstillväxten detta kvartal störst i affärsområde Dental med 17 procent (föregående kvartal 2 procent). Produktsortimentet inom Elos Accurate utvecklades fortsatt starkt, men övriga egna produkter hade en svagare tillväxt än förra kvartalet. Affärsområde Orthopedics ökade med 13 procent (föregående kvartal 33 procent) medan affärsområde Life Science minskade försäljningen med hela 17 procent (föregående kvartal 1 procent) till följd av utfasningen av Bruel & Kjaer.

Uppgång i rörelseresultatet

Koncernens rörelseresultat för kvartalet ökade med 20 procent till 14,2 miljoner, vilket ökade rörelsemarginalen till 9,0 procent, mot 8,5 procent förra kvartalet. Den goda trenden understryks av att rörelsemarginalen räknad på rullande rörelseresultat för fyra kvartal har gått upp fem kvartal i rad, från 5,3 procent till 8,9 procent. Den ligger dock fortfarande en bit från det långsiktiga målet på 13 procent.

Dental - starkt tillväxt

Affärsområde Dental svarar för 34 procent av koncernens försäljning och är specialiserat inom dentala implantat, som förutom kontraktstillverkning, även innefattar det egna digitala produktsortimentet inom Elos Accurate. Affärsområdets rörelseresultat för det tredje kvartalet blev 5,9 miljoner på en organisk omsättningstillväxt på 17 procent (föregående kvartal 2 procent). 

Orthopedics - ökad rörelsemarginal

Affärsområde Orthopedics svarar för 37 procent av koncernens försäljning. Verksamheten är finns inom ortopedi och där specialiserat på spine, trauma och rekonstruktion. Rörelseresultatet blev 4,8 miljoner kronor med en mycket god omsättningstillväxt på 13 procent, som dock vara hela 33 procent förra kvartalet tack vare stora lanseringsvolymer från nya kunder. Rörelsemarginalen i tredje kvartalet blev 8,3 procent, vilket var en uppgång från 6,4 procent under förra kvartalet.

Life Science - utfasning drar ner

Affärsområde Life Science svarar för 29 procent av koncernens försäljning och är specialiserat på formsprutning av polymer och skärande bearbetning i metall. Försäljningen föll 21 procent, beroende på utfasningen av verksamheten i Bruel & Kjaer, inom på ljud- och vibrationsmätning. Rörelseresultatet halverades från förra kvartalet, till 5,0 miljoner kronor, men rörelsemarginalen var ändå goda 11,1 procent.

Prognos försäljning

Det tredje kvartalets försäljningstillväxt har dämpats till 2 procent, vilket ger en ökning för årsvärdet på 12 procent. Det andra kvartalet låg på 11 procent, vilket gav en tillväxt i årsvärde på 16 procent. Vår prognos för tillväxten ligger på 15 procent för 2019. Vi drar därför ner denna till 12 procent, men behåller försäljningsprognosen för 2020 och framåt på 7 procent. Det är i linje med den långsiktiga tillväxten 2012-2018.

Prognos marginal

Vi har i vår värdering räknat med en EBITDA-marginal på 18,0 procent för 2019. För tredje kvartalet uppgick denna till 18,7 procent och för helåret till 17,8. Resultatet är belastat med relativt stora investeringsutgifter, som vi tror består under resten av året. Vi behåller därför EBITDA-marginalen i prognosen för 2019 på 18,0 procent, men tror möjligen att den är något åt det försiktiga hållet. Detta resulterar i en rörelsemarginal för 2019 på 9 procent, vilket är under det långsiktiga målet på 13 procent.

Motiverat värde

Vårt motiverade värde sedan tidigare ligger på 115 kronor per aktie. Skillnaden mot börskursen ligger troligen i att placerarna är tveksamma till uthålligheten i den kraftiga ökningen av rörelsemarginalen. Mot bakgrund av företagets kraftiga investeringar är vår bedömning att ökningen av rörelsemarginalen har goda förutsättningar att vara uthållig. När väl utbygganden i USA börjar producera under det första kvartalet bör marginalen kunna öka ytterligare. Vi behåller därför vårt motiverade värde på 115 kronor.

Läs hela analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-elos-medtech-dampad-tillvaxt-okad-marginal)

Prenumerera