Elos årsredovisning för 2012 publicerad

Report this content

Svensk årsredovisning 2012 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se

Tryckt version distribueras under vecka 14 till aktieägare som önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas på www.elos.se under Finansiell information eller info@elos.se samt per telefon 0510 48 43 60.

The English version of Elos Annual Report 2012 will be available at the web site www.elos.se in the middle of April.

Lidköping, 2013-03-27

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2013 kl 13.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar: