Elos årsredovisning för 2014 publicerad

Svensk årsredovisning 2014 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se

Tryckt version distribueras under vecka 15 till aktieägare som önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas via e-post till info@elos.se samt per telefon 0510 48 43 60.

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av april.

Lidköping, 2015-04-02

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705-41 72 22, e-post: johannes.lind-widestam@elos.se 

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2015 kl 08.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera