Elos delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

    

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 96,7 mkr (85,4), vilket motsvarar en ökning med ca 19 %*. Orderingången uppgick till 122,9 mkr (96,4), en ökning med ca 34 %*.
  • Under kvartalet har leveranser genomförts från anläggningen i Tianjin, Kina.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades och uppgick till 6,9 mkr (5,5), en ökning med 25 %. Resultatförbättringen är en effekt av ett starkt kvartal för affärsområde Mätteknik. Inkörning av ett flertal nya produkter samt etableringen av verksamheten i Tianjin, Kina, inom Medicinteknik har påverkat rörelseresultatet negativt.
  • Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 3,9 mkr (2,9), en ökning med 34 %, vilket motsvarar 0:64 kr (0:48) per aktie.

VD Göran Brorsson kommenterar:

”Vi ser nu en ökad aktivitet inom Medicinteknik. Detta gäller speciellt inom Dentala implantatsegmentet där fler nyintroduktioner nu planeras samtidigt som att efterfrågan förbättras. Den starka ordertillväxten inom Medicinteknik innebär att vi nu ökar kapaciteten vid de skandinaviska anläggningarna genom en utökad bemanning. Uppbyggnaden av enheten i Tianjin, Kina, utvecklas enligt förväntningarna. Våra förväntningar om ett positivt resultat från verksamheten i Tianjin under andra halvåret 2011 kvarstår.

Det är mycket glädjande att se den positiva utvecklingen inom affärsområde Mätteknik. Vi ser nu resultatet av flera års målmedveten utveckling av produktportföljen som är marknadens mest moderna.”

* Justerat för årets valutakursförändringar.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2011 kl 13.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar