Elos dotterbolag Elos Fixturlaser introducerar Fixturlaser NXA Geometry för geometrisk precisionsmätning

Fixturlaser NXA Geometry innehåller programvara för rakhetsmätning, uppriktning av lagergångar samt cirkulär och rektangulär planhetsmätning. Mät- och justeringsprocessen genomförs snabbt och enkelt tack vare det unika, intuitiva grafiska gränssnittet med realtidsvärden som visas i µm.

Det användarvänliga grafiska gränssnittet är en framträdande egenskap som kännetecknar alla mät- och uppriktningsverktyg som utvecklats av Fixturlaser. Det nya geometripaketet är inget undantag från denna regel. Det har ett intuitivt, 3D-animerat gränssnitt med ikoner och färgkodade symboler som vägleder användaren genom mät- och justeringsprocessen.

Till sin hjälp har användaren bland annat realtidsvärden i µm under mätning och samtidig realtidsjustering i både vertikal och horisontell riktning (X- och Y-värden) under justeringsprocessen. Dessutom kan en extra sensor användas som referenssensor genom att nollställa den vid mätprocessens början. Därefter kan användaren, när som helst under mätningens gång, kontrollera att sändaren inte har flyttats under mätningen, något som annars skulle leda till felaktiga mätvärden.

Hans Svensson, CEO Elos Fixturlaser AB: ”Vi har utvecklat ett geometripaket som är anpassat till att kombineras med vår lösning för axeluppriktning. De kompletterar varandra för att säkerställa optimala maskintillstånd, vilket resulterar i färre oplanerade stopp, mindre slitage på komponenter och lägre kostnader. För att inte nämna alla miljöfördelar som allt detta bidrar till!”

”Fixturlaser NXA Geometry är ett exempel på hur Elos Fixturlaser framgångsrikt utvecklar sitt erbjudande av applikationer för att ge sina kunder ett komplett sortiment av produkter som möter olika typer av mätbehov. Jag är övertygad om att vi kommer få positiva kundreaktioner” säger Göran Brorsson, VD och koncernchef för Elos AB. 

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
eller Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser, 031 706 28 00 hans.svensson@fixturlaser.se      

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2014 kl 13.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media