Elos dotterbolag Elos Fixturlaser öppnar säljbolag i Ungern

Dotterbolaget Elos Fixturlaser AB, som är en världsledande tillverkare av laserbaserade axeluppriktningssystem, etablerar ett säljbolag i Ungern – Fixturlaser Hungary Ltd.

Bolaget ska ansvara för försäljning, marknadsföring och service av Elos Fixturlasers laserbaserade axeluppriktningssystem. Initialt finns en säljansvarig som har lång erfarenhet av försäljning och service av laserbaserad axeluppriktning på den ungerska marknaden. Företaget finns i Budapest och startar verksamheten den 1 februari 2011.

- Den ungerska marknaden har sedan länge varit ett starkt fäste för Elos Fixturlaser i östra Europa, säger Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser. Genom att ta över verksamheten i Ungern och driva den i egen regi, kan vi trygga största möjliga närvaro i ett strategiskt marknadsområde.

- Det är glädjande att se Elos Fixturlasers framgångar med de nya produkterna. Under hösten 2010 startades ett bolag i Italien. Att ett bolag nu startas i Ungern är en viktig del i att förstärka varumärket och kunna öka försäljningen ytterligare, säger Göran Brorsson, VD för Eloskoncernen.

Lidköping, 2011-02-01

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:
Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser, telefon 031 706 28 04, 0705 86 43 06 eller
Göran Brorsson VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705 11 78 60.

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2011 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar