Elos förvärvar USA-baserade Onyx Medical – en ledande leverantör inom de ortopediska områdena trauma och extremiteter

Elos förvärvar USA-baserade Onyx Medical, en ledande leverantör inom ortopedisegmenten trauma och extremiteter. Elos är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av högteknologiska medicintekniska produkter och komponenter, såsom dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark och Kina.

Förvärvet av Onyx är ett led i Elos väldefinierade strategi med fokus på medicinteknik-branschen och samtidigt utveckla vår marknadsposition inom utvalda segment som visar god tillväxt. I och med närvaro i Asien, Europa och USA kommer de kombinerade affärs-enheterna att vara bättre positionerade med ökade möjligheter att betjäna den globala marknaden. Onyx Medical har 120 anställda vid anläggningen i Memphis, Tennessee, i USA, och hade en omsättning under 2014 på cirka 138 miljoner kronor. Förvärvet kommer att få en direkt positiv påverkan på koncernens resultat per aktie, beräknat på årsbasis, samt på andra nyckeltal. Efter förvärvet har Elos en fortsatt stark finansiell position med en soliditet på över 40 procent.

Affären förväntas slutföras under april 2015. Därefter ska Onyx fortsätta med bolagets befintliga verksamhet som en affärsenhet inom Eloskoncernen, och fungera som en plattform för expansion i USA.

– ”Onyx är ett utmärkt bolag som Elos har följt under flera år. Bolaget har produkter av hög kvalitet, starka kundsamarbeten och en marknadsledande position med en betydande tillväxtpotential”, säger Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef för Elos och kommenterar vidare, – ”Onyx har en skicklig och kompetent lednings- och medarbetarbas, modern utrustning, automatiserade produktionsprocesser och en anläggning som klarar expansion. I kombination med vår befintliga verksamhet kommer Onyx att fungera som en lämplig plattform i USA för långsiktig tillväxt på de ortopediska områdena trauma, spine och extremiteter, samt potentiellt andra områden där Elos har en betydande position. Med detta förvärv får Elos en utmärkt plattform inom den nordamerikanska ortopedimarknaden som representerar cirka 50 procent av världsmarknaden”.

– ”Vi kunde inte ha hittat en bättre strategisk samarbetspartner än Elos, som delar vår vision att ha en fortsatt tydlig fokus på våra utvalda marknader och våra kärnkompetenser. När vi nu kan utöka verksamheten som ett stöd till våra samarbetspartners, gläds vi över de möjligheter som öppnar sig i och med att vi blir en del av denna dynamiska och globala organisation”, säger Jodie Gilmore, VD för Onyx.

Ytterligare finansiell information om förvärvet återfinns i delårsrapporten för första kvartalet som publiceras den 27 april.

Elos är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknik-produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark och Kina. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Koncernen omsätter ca 400 MSEK och har knappt 400 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Lidköping, 2015-04-07

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705-41 72 22, e-post: johannes.lind-widestam@elos.se 

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2015 kl 08.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar