Elos Medtech – Årsredovisning för 2018 publicerad

Report this content

Svensk årsredovisning 2018 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av april.

Göteborg, 2 april 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef  070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com eller Christian Bergaust 070 293 50 40,  christian.bergaust@elosmedtech.com

 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 08.30 (CET).

Taggar:

Prenumerera