Elos Medtech får ny kvalitetschef

Lotta Ljungberg har utsetts till ny kvalitetschef (Regulatory & Quality assurance) inom Elos Medtech.

Lotta Ljungberg har utsetts till ny kvalitetschef (Regulatory & Quality assurance) inom Elos Medtech. Hon tillträder sin befattning den 13 november 2014. Lotta har bred erfarenhet från ledande befattningar inom kvalitet och produktutveckling i väl etablerade medicin- och bioteknikbolag som HemoCue, Getinge och Cellavision.  

”-Vi är glada att kunna knyta Lotta Ljungberg till vår organisation. Elos Medtech är i en fas där den regulatoriska delen av vår verksamhet får en allt större betydelse. Med Lottas erfarenheter och kontakter med myndigheter som t ex FDA får vi ett väsentligt kompetenstillskott, vilket är viktigt då vi planerar att utveckla vår internationella närvaro framöver, säger Göran Brorsson, VD och koncernchef för Elos.”

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark och Kina. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknads-segmenten Dental, Orthopaedics, Medical Devices samt Diagnostics.

Koncernen omsätter ca 400 MSEK och har ungefär 400 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Lidköping, 2014-09-12

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef, telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60, e-post: goran.brorsson@elos.se

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014 kl 08.00 (CET).

Taggar: