Elos Medtech övertar välkända Cresco™ System från Dentsply Implants

Elos Medtech, ett ledande europeiskt bolag inom utveckling och tillverkning av dentala och ortopediska lösningar för globala verksamheter inom dessa områden, och Dentsply Implants, ett ledande globalt bolag inom implantat och restorativ tandvård, har ingått ett överlåtelseavtal gällande Cresco™ systemet från Dentsply Implants till Elos Medtech. Avtalet gäller från och med den 1 oktober. Cresco™ systemet är en dental protetisk konstruktion för skruvretinerade implantatburna broar.

Dentsply Implants har uttryckt ett intresse för att låta avyttra Cresco™ och har sökt efter en partner som kan säkerställa verksamheten för befintliga Cresco™-kunder. Därmed stödjer Elos Medtech Dentsply Implants i hantering och underhåll av produktlivscykeln. I och med avtalet med Elos Medtech, som har tillverkat Cresco™ sedan 1990-talet, tryggar Dentsply Implants ett fortsatt behandlingsalternativ för dentala implantatpatienter som behöver skruvretinerade broar baserat på denna teknologi.

–”Cresco™-systemet adderar ett värde till Elos Medtech’s befintliga medicintekniska produktportfölj inom digital tandvård och CAD-/CAM-protetik. Under de senaste åren har vi utvecklat en rad produkter som bidrar till ett förenklat digitalt arbetsflöde inom dental och vi samarbetar med globalt ledande dentala implantatföretag såsom företag som är specialister inom 3D-skanning- och CAD-/CAM-lösningar. Vi ser framtida fördelar av en digital portfölj och Cresco™-systemet i kombination med våra framtida innovativa protetiska lösningar”, säger Göran Brorsson, verkställande direktör och koncernchef för Elos.

Om Cresco™
Cresco™ Precision Method ger flexibilitet att vinkla skruvhålen och därmed optimera deras placering utan att behöva använda vinklade distanser. En Cresco™-bro kan tillverkas med olika konstruktionsmaterial och användas till flera implantatsystem. Vetenskapliga kliniska långtidsstudier av den funktionella användningen av Cresco™-broar uppvisar goda resultat vad gäller mekaniska komplikationer samt bibehållna bennivåer och mjukvävnad.

Om Elos
Elos medicintekniska verksamhet har successivt utvecklats under de senaste åren och bolaget är i dag en av Europas ledande aktörer inom utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter, såsom dentala och ortopediska implantatsystem och instrument. Affärsområdet marknadsförs som Elos Medtech. Elos Medtech har traditionellt arbetat med att utveckla produkter åt andra bolag, men för att möta trenden inom den medicintekniska branschen som helhet har bolaget nyligen introducerat egna produkter. I slutet av år 2000 lanserade Elos Medtech en ny momentnyckel, och fortsatte sedan med att lansera produkter inom digital tandvård, vilka marknadsförs under varumärket Elos Accurate™. Tack vare mer än 50 års erfarenhet och bolagets cirka 400 medarbetare och anläggningar i Europa och Kina kan Elos garantera bolagets kunder kompetens, kvalitet och kapacitet.

Lidköping 22 september, 2014

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 070 511 78 60 goran.brorsson@elos.se eller Malin Gustavsson, marknadsdirektör Elos Medtech, telefon 070 359 80 60 malin.gustavsson@elosmedtech.com

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2014 kl 08.00 (CET).

Taggar: