Elos Medtech Timmersdala får ny platschef

Peter Johansson har utsetts till ny platschef vid Elos Medtech Timmersdala.

Peter Johansson kommer närmast från Semper AB i Götene där han är produktionschef. Han har även varit verksam inom Elos vid koncernens tidigare dotterbolag Elos Precision, Töreboda. Peter har god erfarenhet av att leda och utveckla produktion inom verksamheter med krävande kvalitetskrav.

Orvar Sandelin slutar sin tjänst den 31 augusti för att bli VD vid Moelven Eurowand AB, Örebro.

Peter Johansson tillträder sin tjänst senast under september månad.

Lidköping, 2012-06-14

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2012 kl 15.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar