Elos Medtech Timmersdala tillsätter ny VD och försäljningschef

Peter Johansson har utsetts till ny verkställande direktör för Elos Medtech Timmersdala

Peter Johansson har utsetts till ny verkställande direktör för Elos Medtech Timmersdala där han är platschef sedan september 2012. Peter har bred erfarenhet från ledande befattningar både inom Eloskoncernen och i andra verksamheter. Peter tar över som VD vid årsskiftet.

Kjell-Erik Johansson slutar sin tjänst som VD för att gå i pension och lämnar nu successivt över till Peter Johansson under hösten.

I samband med att Kjell-Erik Johansson nu lämnar verksamheten tillsätts en ny befattning som försäljningschef med ansvar för försäljning och kundservice inom Elos Medtech Timmersdala. Till försäljningschef utses Maria Ljung som idag är Key Account Manager för några av de större Trauma & Spine-kunderna inom Elos Medtech. Tidigare har Maria arbetat med utveckling, marknad och försäljning inom ortopedibranschen. Maria tillträder sin nya befattning den 1 oktober 2014.

- ”Jag vill tacka Kjell-Erik för sitt stora engagemang som ledare för verksamheten i Timmersdala under 15 år. Han har drivit igenom en övergripande förändring av bolaget och medverkat till att etablera och utveckla en marknadsposition som är en bra bas för framtiden. När nu Kjell-Erik bestämt sig för att lämna Elos känns det bra att ge medarbetare inom organisationen möjlighet att ta ett steg framåt. Peter Johansson som tar över känner vi väl som platschef samt även från tidigare positioner inom koncernen. Han har under de två senaste åren genomfört effektiviseringar av verksamheten på ett föredömligt sätt. Jag är övertygad om att han har goda förutsättningar att tillsammans med Maria, övriga i sin ledningsgrupp och medarbetarna vid Elos Medtech Timmersdala utveckla verksamheten ytterligare, säger Göran Brorsson, VD och koncernchef för Elos.”

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicin-teknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark och Kina. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknads-segmenten Dental, Orthopaedics, Medical Devices samt Diagnostics.

Koncernen omsätter ca 400 MSEK och har knappt 400 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Lidköping, 2014-10-01

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Göran Brorsson VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705 11 78 60, goran.brorsson@elos.se

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef, telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60, e-post: goran.brorsson@elos.se

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2014 kl 15.00 (CET).

Taggar: