Elos Medtech utser Operational Excellence Director

Report this content

Elos Medtech utser idag Conny Jakobsson, Managing Director för Elos Medtech Tianjin i Kina, till Operational Excellence Director för Elos Medtech.

Elos Medtech har fokus på tillväxt och kontinuerlig förbättring av verksamheten. För att nå våra tillväxtmål, både på lönsamhet och omsättning, har vi ett strategiskt fokusområde som är "Operational Excellence och Ständiga Förbättringar". Det innebär att systematiskt utveckla vår verksamhet, säkerställa ökad kapacitet och förbättra konkurrenskraften i våra erbjudanden till kunder. Vi stärker nu upp detta område med att utse Conny Jakobsson till Operational Excellence Director.

"Jag är mycket glad att Conny tar ansvar för att leda och utveckla vårt fokusområde ”Operational Excellence och Ständiga Förbättringar”. Genom att systematiskt diagnosticera vår verksamhet idag, skapa produktionssystem med definierade mål och nyckelindikatorer och därefter implementera relevanta förbättringsåtgärder, skapar vi betydelsefulla förutsättningar för framtida tillväxt, bättre bruttomarginaler och ökad lönsamhet”, säger Jan Wahlström, VD och koncernchef. "Sedan Conny började arbeta i Elos Medtech har han visat utmärkta resultat genom att förbättra processerna i vår fabrik i Kina."

”Vi kommer genom samarbete skapa en tydlig kultur för ständiga förbättringar. Baserat på teamarbete och tvärfunktionella grupper från våra olika fabriker, kommer vi att ta fram ”Elos Medtech best practices” och skapa liknande förhållningssätt kring Operational Excellence i hela koncernen som gynnar våra kunder”, säger Conny Jakobsson, Managing Director för Elos Medtech Tianjin. Conny kommer att behålla sin nuvarande roll och stanna kvar i Kina.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 550 anställda och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg den 8 mars 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Conny Jakobsson, Managing Director Elos Medtech Tianjin, +86 139 10 82 72 83, conny.jakobsson@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2019 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech, besök www.elosmedtech.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar