Elos utnämner Johannes Lind-Widestam till ny VD och koncernchef från den 1 februari 2015

VD Göran Brorsson har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag den 31 januari 2015

VD Göran Brorsson har efter mer än 14 år som VD och koncernchef för Elos (f d Westergyllen) beslutat sig för att lämna sitt uppdrag den 31 januari 2015.

Göran Brorsson kommer att efterträdas av Johannes Lind-Widestam. Johannes tillträder befattningen den 1 februari 2015. Han kommer närmast från en befattning som VD för Assa Oem AB. Tidigare har Johannes varit inköpsdirektör på Nobel Biocare och ansvarig för Kitrons svenska verksamhet.

Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande i Elos säger: -”Vi är mycket glada över att ha knutit Johannes Lind-Widestam till oss som ny koncernchef. Johannes har både en personlighet och yrkeserfarenhet som gör honom lämplig att ta över ledarskapet för Elos. Hans uppgift blir att, på global bas, vidareutveckla vår verksamhet.
Samtidigt vill jag tacka Göran Brorsson för hans insatser under tiden som VD. Under Görans ledning har koncernen förändrats från ett industrikonglomerat till Elos Medtech, en nischverksamhet inom medicinteknikområdet med stark marknadsposition och god lönsamhet.”

Johannes Lind-Widestam säger: -”Jag känner Elos sedan min tid med Nobel Biocare som ett proaktivt och kvalitetsorienterat företag. Det känns mycket inspirerande att få möjlighet att ta över som chef för koncernen.” 

Göran Brorsson säger: -”Det har varit ett spännande uppdrag att ha haft möjlighet att genomföra en genomgripande förändring av Elos (f d Westergyllen)-koncernen. Idag är Elos etablerat som Elos Medtech med en stabil marknadsposition som utgör en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt. Med den starka finansiella bas som koncernen har i dag känns det bra att lämna över till Johannes som med sina erfarenheter kommer att ha goda förutsättningar för att expandera verksamheten ytterligare.”

Elos Medtech är idag är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark och Kina. Kundbasen utgörs av marknadsledande internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Lidköping, 2014-10-24

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande, telefon 0705 25 16 15, e-post stigarne@blom.pp.se 

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl 08.05 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar