Kommentar från Elos Medtechs styrelse angående uppköpserbjudandet från TA Associates

Report this content

Idag den 11 juni 2021 offentliggjorde TA Associates genom EM Intressenter AB (“TA Associates”) ett offentligt uppköpserbjudande om 215 kronor kontant per aktie till aktieägarna i Elos Medtech AB (publ) (”Elos Medtech”) (”Erbjudandet”).

Ytterligare information om Erbjudandet finns i TA Associates pressmeddelande idag. TA Associates förväntas offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 11 juni 2021. Se vidare www.elosmedtech-offer.com. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 14 juni 2021 och avslutas omkring den 5 juli 2021.

Styrelsen för Elos Medtech har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Styrelsen har även uppdragit åt Grant Thornton att avge en s.k. fairness opinion om Erbjudandet.

Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

Yvonne Mårtensson, styrelseordförande i Elos Medtech kommenterar: “Som vi meddelade den 1 juni har vi har under en tid haft en dialog angående ett eventuellt bud på Elos Medtech. Styrelsen kommer nu att noggrant utvärdera erbjudandet och återkomma med sin rekommendation till aktieägarna.”

Göteborg den 11 juni 2021

Styrelsen i Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yvonne Mårtensson, styrelseordförande, 070 833 77 82, e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com

 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 07:20 (CEST).