Murgata: Elos Medtech - Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo

Report this content

TA Associates blir ny huvudägare efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250).

TA Associates tar kommandot och påbörjar värdeskapandet

Samma morgon som Elos Medtech släppte Q2-rapporten meddelade budgivaren utfallet av budet. De äger aktier 79.5% av aktierna och har 65.0% av rösterna. Därmed kan de inte tvångsinlösa minoriteten och aktien blir kvar på börsen. Fredagen den 13 augusti väntas en ny styrelse tillsättas med tre nya styrelseledamöter. Ordförande och en ledamot får sitta kvar.

Estimaten justeras upp efter en bra Q2-rapport

Dental kom in över våra estimat och kompenserade för något lägre försäljning jämfört med våra förväntningar inom de andra två affärsområdena. Återigen var bruttomarginalen ännu bättre än vi vågat hoppas på. Jämförelsekvartalet var svagt, men även den sekventiella utvecklingen förbättras. Estimatförändringarna speglar avvikelserna.

Vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250)

Höjningen av motiverade värdet drivs av uppjusterade estimat och understöds av såväl DCF som multipelapproacher. Trots att budprocessen är avklarad handlas aktien nära budnivån. Vi ser 29% uppsida utan hänsyn tagen till den nya ägarens kommande initiativ, men tror att fler kommer vilja ta del av resultatet genererat av private equity-ägarens värdeskapande.

 

Läs hela analysen här:
https://murgata.se/elos-medtech-aktieanalys-210722/

 

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.
Murgata fokuserar på kvalitetsbolag i den svenska hälsovårdssektorn. Vi hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra.
https://murgata.se/

Prenumerera