Nytt affärsområde inom Elos – Mätteknik

 

Efter att genomfört försäljningen av Elos Precision till Hanza i december förändrar vi namn på affärsområde Precisionsteknik till affärsområde Mätteknik.

Mätteknik består av Elos Fixturlaser som verkar inom Processindustri - Kraftgenerering - Vindkraft - Marin. Elos Fixturlaser, som har ca 45 anställda, representerar ungefär 25 % av Elos totala omsättning idag.

- Vi är övertygade om att Elos Fixturlaser har bra förutsättningar att ytterligare stärka sina marknadspositioner och skapa en intressant tillväxt kommande år, säger Göran Brorsson VD och koncernchef för Elos. De nya produkter som lanserades vid Tekniska mässan i november har blivit väl mottagna av marknaden. Bolaget har dessutom startat ett säljbolag i Italien och kommer fortsätta att öka sin marknadsnärvaro i flera områden de närmaste åren.

Koncernens största affärsområde Medicinteknik som representerar 75 % koncernens omsättning består av Elos Medtech med affärsenheterna Dental - Orthopaedics - Medical Devices. Verksamhet finns i Timmersdala – Sverige, Görlöse – Danmark och Tianjin – Kina där en verksamhet byggts upp under 2010.

Lidköping, 2011-01-11

Elos AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2011 kl 09.00 (CET).

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar