Stark efterfrågan inom Life Science - Elos Medtech bygger ut i Sverige

Report this content

Elos Medtech har med anledning av den ökade orderefterfrågan tagit beslut om att utöka produktionskapaciteten genom att expandera Elos Medtech’s fabrik i Skara.

Under de senaste åren har Elos Medtech haft en ökad efterfrågan både från nya och befintliga kunder av tekniskt avancerade formsprutade produkter i polymer. Kunderna är globala och främst verksamma inom den växande marknaden för diagnostik. Efterfrågan består av att kunderna vill lägga ut större delar av sin produktionslinje eller flytta över hela sin produktion.

Elos Medtech’s inriktning på formsprutning i polymera material, inom affärsområdet Life Science, har över tid utvecklats till mer avancerad och automatiserad produktion med ett stort förädlingsvärde. Elos Medtech har successivt lagt till fler processer såsom insert molding och obemannad renrumsproduktion.

”Vårt goda anseende har lett till att fler kunder litar på oss som deras utvecklings- och tillverkningspartner och detta har lett till nya spännande produktionsprojekt. Vi är mycket glada över expansionen och ser fram emot de möjligheter som det kan ge våra kunder och oss”, säger Mathias Andersson, Managing Director på Elos Medtech i Skara.

”Expansionen är ett betydande steg i vår plan för tillväxt och stärker vår långsiktiga lönsamhet. När utbyggnaden är klar under första halvåret 2021 får vi fina möjligheter att växa ytterligare genom att möta kundernas efterfrågan på specialiserad kompetens och tillverkningskapacitet”, säger Jan Wahlström, VD och koncernchef.

Elos Medtech kommer att starta arbetet med utbyggnaden innan årsskiftet. Fabriken i Skara, som idag är 3 300 m2, kommer att utökas med 2 400 m2. Den initiala investeringen omfattar 40 miljoner SEK och ytterligare investeringar i maskiner och utrustning kommer att ske årligen mot kunders efterfrågan. Med denna utbyggnad fördubblas produktionsytan och därmed ökar möjligheterna väsentligen att möta kunders befintliga och framtida behov.
 

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 550 anställda och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterad på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.


Göteborg, 24 oktober, 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Mathias Andersson, Managing Director, Elos Medtech i Skara, 0732 70 99 65, mathias.andersson@elosmedtech.com


 Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 11.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Taggar: