• news.cision.com/
  • Elos Medtech AB/
  • Uttalande från Elos Medtech om senaste tidens kursutveckling: diskussioner förs om ett eventuellt uppköpserbjudande

Uttalande från Elos Medtech om senaste tidens kursutveckling: diskussioner förs om ett eventuellt uppköpserbjudande

Report this content

Elos Medtech AB (publ) har noterat den senaste tidens aktiekursutveckling. Styrelsen meddelar att den sedan drygt två veckor tillbaka för diskussioner med en part om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende Elos Medtech. Parten har lämnat en oförbindande budprisindikation om 215 kronor kontant per aktie.

Det är inte säkert att ett uppköpserbjudande kommer att offentliggöras eller vilka villkor som i så fall kommer att gälla. Elos Medtech kommer att återkomma med mer information när det är påkallat.

 

Göteborg, 1 juni, 2021

Styrelsen i Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yvonne Mårtensson, styrelseordförande, 070 833 77 82, e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 23:20 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com