Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2019

Elos Medtechs valberedning har meddelat bolaget att den kommer att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt. Agneta Bengtsson Runmarker och Mats Nilsson har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Till nya ledamöter kommer att föreslås Hanna Ernestam Wilkman, verkställande direktör för Stille AB, samt Claes Hansson, verkställande direktör för Götenehus AB.

Vidare föreslår valberedningen omval av Yvonne Mårtensson som styrelsens ordförande.

Bakom valberedningens förslag står representanter för aktieägare som innehar ca 69 % av antalet röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämma.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls i Göteborg tisdag den 23 april 2019.

Göteborg den 13 mars 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

  

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com  

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för offentliggörande den 13 mars 2019 kl 15.00 (CET).

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar